Indhold

09.10.17 11:30

Høringssvar over udkast til KL's bemærkninger til bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser

Børne- og Socialministeriet har den 30. juni 2017 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud mv. Høringssvaret skal være Børne- og Socialministeriet i hænde den 2. august 2017 kl. 12.00.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale".

Yderligere materiale