Indhold

28.06.12 08:30

Høring om tidsfrister i ankesystemet

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område - vejledende tidsfrister i ankesystemet for børnesager med opsættende virkning

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget nedenfor

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce