Indhold

19.12.16 14:50

Høring: Svar på høring over bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge

Social- og Indenrigsministeriet har den 12. september 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"

Yderligere materiale