Indhold

19.12.16 15:28

Høring: KL's svar på høring om udkast til vejledning om voksenansvar for anbragte børn eller unge

Børne- og Socialministeriet har den 16. november 2016 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning om voksenansvar for anbragte børn eller unge.

Find hele høringssvaret nedenfor under "yderligere materiale"

Yderligere materiale