Indhold

14.11.11 15:55

Faktaark: Anbringelser af børn og unge

KL har udarbejdet et faktaark om kommunernes anbringelser af børn og unge.
 • I 2010 var 12.565 børn og unge anbragt, hvilket er et fald på 2 procent i forhold til 2009, hvor 12.833 børn og unge var anbragt.
 • I Danmark blev i 2008 13,2 børn og unge anbragt pr. 1000 0-17-årige i befolkningen. Tallene var hhv. 10,5 i Sverige og 11 i Norge.
 • I Danmark anbragte man i 2008 ca. 50 procent af børn og unge i ikke-institutionelle tilbud (plejefamilie, netværkspleje, slægtspleje) og 50 procent på institutionelle tilbud (primært opholdsteder og døgninstitutioner)
 • I Norge anbragte man i 2008 godt 80 procent af børn og unge i ikke-institutionelle tilbud og lidt under 20 procent på institutionelle tilbud
 • I Sverige anbragte man i 2008 ca. 70 procent af børn og unge i ikke-institutionelle tilbud og 30 procent på institutionelle tilbud
  Kilde: KREVI: Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge, 2010

 

 • Kommunerne anbringer ca. 3 procent færre børn og unge i 2010 sammenlignet med 2009
 • Antallet af nyanbringelse er faldet ca. 12 procent fra 2009 til 2010
 • Antallet af anbragte børn og unge i plejefamilie og slægtspleje er steget, mens antallet af anbragte børn på private opholdssteder og døgntilbud er faldet.
 • I 2010 flyttede 31 procent ind i en plejefamilie som første anbringelsessted, mens det var 25 procent i 2007.
 • Andelen af børn og unge, der flyttede ind på eget værelse, er i samme periode steget fra 9 til 13 procent, mens andelen på døgninstitutioner er faldet fra 36 til 28 procent.
 • Andelen af anbragte i plejefamilier er også stigende, når der ses på det totale antal anbragte børn og unge ved udgangen af året. Her er 51 procent af alle anbragt i plejefamilie, hvilket er en stigning fra 47 procent i 2007.
  Kilde: Ankestyrelsen

I kommunernes regnskab for 2010 er udgifter til forebyggelse steget ca. 25 mio. kr. fra 2009 til 2010, og anbringelsesudgifterne er faldet ca. 235 mio. kr. fra 2009 til 2010.

Barnets reform:

 • 1. januar 2011 trådte Barnets Reform i kraft
 • Et enigt Folketing – med undtagelse af Enhedslisten - har ønsket at anvende flere plejefamilier, når børn og unge har brug for at blive anbragt
 • Barnet eller den unge skal opleve sammenhæng i opvæksten med et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne
 • Forskning fra blandt andre SFI samt erfaringer fra fx Sverige og Norge viser, at det er bedst for børnene at blive anbragt i et nært og familielignende miljø
 • Når det handler om ”de tungeste børn” har kommunerne med Barnets Reform fået en ny type plejefamilie til at tage sig af de mest behandlingskrævende børn – ”kommunale plejefamilier” (”professionelle plejefamilier”)
 • Der er i kommunerne stort fokus på efter- og videreuddannelse og supervision, så familierne får de nødvendige kompetencer og erfaringer til at tage sig af børnene.

Med udgangen af 2011 og i begyndelsen af 2012 tager 44 kommuner et nyt it-system i brug ”Digitalisering af børn og unge” (DUBU). Formålet med DUBU er bl.a. at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og understøtte et bedre match mellem barnets behov for støtte og det valgte tilbud.

 

Se også

Læs mere: http://www.kl.dk/Born-og-unge/Artikler/83312/2011/03/Faktaark-Udsatte-born-og-unge/