Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

16.02.12 10:01

Så er DUBU godt i gang

KL har i samarbejde med KOMBIT og Social- og Integrationsministeriet udviklet it-løsningen DUBU, der er et fælles værktøj til at sætte fokus på de udsatte børn og unge og sikre bedre overblik samt systematik på området. 44 kommuner har allerede tilsluttet sig DUBU.

DUBU

DUBU (digitalisering – udsatte børn og unge) er en fællesoffentlig it-løsning, der fremmer effektivitet, gennemsigtighed og kvalitet på området Udsatte børn og unge. Anvendelsen af DUBU reducerer sagsbehandlernes tidsforbrug til administration og sikrer overblik over sagsbehandlingen samt dokumentationen på området. Derved frigøres tid til konkret behandling af sager og den faglige og økonomiske styring forbedres.

DUBU gik i drift ultimo 2011 og i dag har 44 kommuner valgt at tilslutte sig DUBU. KOMBIT har ansvaret for, at den valgte leverandør IBM udvikler et DUBU-system, der lever op til kravspecifikationen. Første fase af DUBU-systemet kunne tages i brug den 19. december 2011. Sidste fase forventes idriftsat senest ultimo 2013. DUBU indgår i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Målet er, at 80 % af kommunerne har tilsluttet sig DUBU i 2015, svarende til ca. 78 kommuner.

Læs mere om DUBO på KOMBITs hjemmeside

Du kan tilmelde dig til informationsmøder om DUBU her

ICS

DUBU-løsningen indeholder den socialfaglige metode ICS (Integrated Children's System), en systematik som de 44 kommuner indfører i forbindelse med implementeringen af DUBU.  

ICS er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov, idet metoden hjælper sagsbehandleren med at komme rundt om de faktorer, som har indflydelse på barnets eller den unges situation. ICS anvendes i hele sagsgangen fra den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen.

Systematikken i ICS understøtter intentionerne i anbringelsesreformen og hjælper med at definere hensigten og målet med en indsats. ICS understøtter samtidig intentionerne i Barnets Reform, da barnets behov sættes i fokus.

ICS bygger på forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i samspillet mellem tre hovedområder:

•    Barnets/den unges udviklingsmæssige behov
•    Forældrekompetencer
•    Familieforhold – familie og omgivelser

Læs mere om ICS på Socialstyrelsens hjemmeside eller konta

Du kan tilmelde dig til informationsmøder om DUBU her

Ved spørgsmål eller yderligere information kontakt Hanne Gøttrup - hgh@kl.dk - tlf. 33703249  

Annonce

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes