Indhold

29.11.17 08:55

Brug for bedre redskaber i skolernes arbejde med data

I skolernes arbejde med at etablere en datakultur er der behov for it-redskaber, som sammenfatter og fremviser data på en simpel og overskuelig måde.

Der er flere digitale data end nogensinde før. Digitale læremidler- og platforme giver mulighed for at opsamle både kvantitative og kvalitative data. Data som skal bruges til at understøtte den enkelte elevs læring og trivsel.

En analyse gennemført af VIVE under det fællesoffentlige projekt "It i folkeskolen" peger på, at det er vigtigt at etablere en datakultur på skolerne. I dette arbejde efterlyser lærere og pædagoger hjælp til fortolkning og anvendelse af data. De efterlyser it-systemer, som kan koble mange typer af elevdata, og som kan sammenstille og vise data om elevernes progression på en fleksibel måde.

Analysen viser, at der er størst tradition for at arbejde med kvantitative data. Fx i dialog med forældre om den enkelte elevs læring og trivsel, eller i dialog med skoleledelsen. Lærere og pædagoger peger dog på, at der er et potentiale i fremadrettet at arbejde med, hvordan kvalitative data også kan indsamles, fastholdes, bearbejdes og fortolkes systematisk. Det vil kunne nuancere og udvide forståelsen af den enkelte elevs styrker og udfordringer.

Rapporten og konklusionerne fra projektet vil nu indgå i et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet, KL, DLF, BKF, BUPL og Skole og Forældre om at udrede, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Hensigten er at understøtte en databaseret evalueringskultur, der tager udgangspunkt i lærere og pædagogers behov i deres arbejde for, at eleverne skal blive så dygtige som de kan og trives bedre.  

Elevers læring og progression

Annonce

Annonce

Annonce