Indhold

12.01.18 11:28

Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler

Rapporten "Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen" viser et behov for, at der skabes et mere fleksibelt, gennemsigtigt og smidigt marked for digitale læremidler og mere effektive indkøb.

En ny analyse gennemført af Deloitte i regi af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020, "Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen" viser, hvordan de kommunale indkøbsmønstre og –modeller fungerer i dag. Samtidig skitseres et behov for, at der skabes et mere fleksibelt, gennemsigtigt og smidigt marked for digitale læremidler og mere effektive indkøb.

De kommunale indkøbsmønstre og –modeller

Rapporten skitserer, hvordan de kommunale indkøbsmønstre og –modeller fungerer i dag. Skitseringen viser, at måden markedet for digitale læremidler fungerer på, er svært forenelig med et ønske om samtidig effektivitet og fleksibilitet i indkøb såvel som brug af digitale læremidler.   

Flere kommuner vælger at centralisere indkøbene i forvaltningen og placere dem hos én eller relativt få leverandører af digitale læremidler med henblik på at opnå mere effektive indkøbsprocesser indkøbsaftaler. Dette sker imidlertid på bekostning af fleksibiliteten og i nogen grad kvaliteten i indkøbene. Adgangen til digitale læremidler begrænses til den eller de leverandører, kommunen har en aftale med, og som ikke nødvendigvis har det lokalt foretrukne læremiddel til alle fag på alle klassetrin.

Rapporten fremlægger endvidere forskellige løsningsmuligheder på alternative indkøbsmodeller.

Du finder rapporten herunder.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce