Indhold

19.09.17 14:32

Alexander Von Oettingen: Betydningen af faglighed skal udvides

KL’s konference "Den gode skoledag – Variation i praksis" den 2. oktober sætter fokus på, hvordan kommuner og skoler kan arbejde med den gode skoledag. På konferencen vil Alexander Von Oettingen, prorektor UC Syd og dr.pæd., give sit bud på, hvordan variation og faglig fordybelse kan gøre skoledagen bedre.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her.

Undervisning er at vise det, man ikke ser

"Undervisningen handler om at vise det, man ikke ser, og det vil sige, at vise det, der ligger under", siger Alexander Von Oettingen. Det kan give nogle barrierer, når undervisningen gøres mere praksis- og anvendelsesorienteret, for omverdenen fungerer ikke som undervisningen. "Dette skyldes mange ting. Eksempelvis er skolens undervisning altid en smule distanceret fra ’livet’ uden for skolen. Børn ser voksne læse, men de ser ikke teknikken i at læse. Når undervisning kobles til livet udenfor skolen for at gøre den mere motiverende og anvendelsesorienteret, er det helt afgørende på hvilke præmisser." 

Hvis skoler og kommuner skal realisere en mere varieret skoledag med mere praksisnær- og anvendelsesorienteret undervisning, skal det ifølge Alexander Von Oettingen ske gennem et tæt pædagogisk samarbejde om undervisning og læringsforløb samt en styrket organisatorisk koordinering. På konferencen "Den gode skoledag – Variation i praksis" vil Alexander Von Oettingen sætte billeder på, hvordan dette kan gøres i praksis.

Fremme af den faglige fordybelse

Alexander Von Oettingen påpeger, at det praksisnære- og anvendelsesorienterede skal ses i sammenhæng med en bredere forståelse af faglighed. Han siger: "Tendensen er desværre, at vi kun måler et meget snævert perspektiv på faglighed og fordybelse. Det er derfor særligt interessant for kommuner og skoler at spørge sig selv om, hvordan de ser på faglig fordybelse, og hvordan man kan fremme arbejdet med faglig fordybelse i skolen. I dag taler vi meget lidt om fag og deres betydning for elevernes erkendelses- og forståelsesprocesser."

Alexander sætter fokus på, "at faglig fordybelse også kan forstås mere tværgående og projektorienteret. Herved kommer fagene i samspil med hinanden, og der bygges bro til omverdenen. Man skal sammen – kommunen og skolen – prøve at finde en fælles forståelse på et bredt faglighedsbegreb som inkludere flere fagligheder og også alle børn" afslutter Alexander Von Oettingen.

Annonce

Annonce

Annonce