Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Noemi Katznelson: Prøv at se kommunen fra de unges perspektiv

  10.11.17

  Konferencer og messer

  "Hvis du var udsat ung, ville du så ønske dig at bo i din egen kommune?" Det spørgsmål anbefaler Noemi Katznelson den enkelte kommune stiller sig selv. Det kan give et godt grundlag, når man skal beslutte organiseringen af den sammenhængende ungeindsats. Hør mere fra Noemi Katznelson ved KL's Uddannelsestræf.

  Læs mere »

 • Hanne Neergaard: Det giver resultater for de unge, at vi har samlet indsatsen

  07.11.17

  Konferencer og messer

  Brønderslev Kommune har samlet ungeindsatsen i en tværgående og helhedsorienteret indsats og oplever, at det skaber resultater for de unge. Hør mere om erfaringerne fra ungechef i Brønderslev Kommune, Hanne Neergaard, på KL's Uddannelsestræf.

  Læs mere »

 • Hans Christian Knudsen: Inddragelse af lokale virksomheder kan give uddannelse mening

  03.11.17

  Konferencer og messer

  Hedensted Kommune har skabt et stærkt og forpligtende samarbejde på tværs af skole, uddannelse, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det giver gode muligheder for, at uafklarede unge kan prøve sig selv af i en virksomhed – og på den måde blive motiverede for uddannelse. Hør mere om erfaringerne fra Hans Christian Knudsen, beskæftigelsesdirektør i Hedensted Kommune på KL's Uddannelsestræf.

  Læs mere »

 • Anne Vang: Helhedsorientering er vigtigt, men svært

  01.11.17

  Konferencer og messer

  Det er ikke altid let at samarbejde på tværs, men Ballerup Kommune har gjort sig vigtige erfaringer om at arbejde sammen om én plan for den unge. Hør mere fra Anne Vang, børne- og ungedirektør i Ballerup Kommune på KL’s Uddannelsestræf.

  Læs mere »

 • Ny praktikpladsmodel træder i kraft den 1. januar 2018

  10.10.17

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 19. august 2016 en treparts-aftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Trepartsaftalens overordnede intention er, at den skal afhjælpe den private sektors mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor KL’s forventning, at langt den overvejende del af de ekstra praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne skal tilvejebringes i den private sektor.

  Læs mere »

 • Program til årets Uddannelsestræf

  28.09.17

  Konferencer og messer

  Tilmeldingen til årets uddannelsestræf er åben, og programmet er netop lagt op

  Læs mere »

 • Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge

  13.09.17

  Konferencer og messer

  KL inviterer til Uddannelsestræf for at understøtte og sikre et samlet kommunalt ansvar for at få unge i uddannelse og job. Arrangementet løber af stablen d. 22. november 2017.

  Læs mere »

 • Flere grundforløb på erhvervsuddannelser med svag uddannelsesdækning

  06.07.17

  På baggrund af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 igangsætter Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling nu to forsøg på erhvervsuddannelsesområdet.

  Læs mere »

 • Kronik: Uddannelse er svaret

  03.07.17

  Debatindlæg

  Vi har brug for en sammenhængende indsats, der starter ved 0 år og fortsætter i livslang læring. Det er en indsats, som sikrer, at vi får alle med - også dem, der har brug for ekstra hjælp.

  Læs mere »

 • 2018 dimensionering (SOSU og PAU)

  23.06.17

  Så er fordelingen af dimensioneringen for 2018 på plads for social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent. Alle fem KKR har nu besluttet en fordeling af hvor mange elever, hver kommune uddanner på social- og sundhedsuddannelserne (hjælper og assistent) og pædagogisk assistentuddannelsen i 2018.

  Læs mere »