Indhold

08.01.18 13:37

Vejen til uddannelse går gennem job! - NExTWORK

NExTWORK er en ny måde at arbejde med unge og virksomheder. NExTWORK er et brugerdrevet netværk, hvor ledige unge og lokale virksomheder – uden mellemled – finder og skaber praktikmuligheder. Matchmakingen tager udgangspunkt i de unges ressourcer.

Stor gruppe af unge har ikke fast greb om arbejdsmarkedet

Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed er der en større del i hver ungdomsårgang der hverken har job eller uddannelse, og omkring 8 pct. af en ungdomsårgang er på længerevarende passiv forsørgelse. En del af de unge har sociale og psykiske problemer, der gør det svært at komme ud af ledighed, men også at fastholde grebet om arbejdsmarkedet, og derfor er der ca. 50 pct. af de unge mellem 18 og 24 år på kontanthjælp, der falder tilbage efter at være kommet ud af offentlig forsørgelse.

5000 personer ud af hver ungdomsårgang har ikke fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er et problem for de unge, og det koster hvert år samfundet milliarder af kroner. Der er brug for, at vi som samfund udvikler nye metoder i forhold til, hvordan de unge kan komme videre i deres liv med arbejde eller uddannelse

siger Ulrik Lund-Sørensen, der er programleder i interventionsenheden i Rockwool Fonden.

NExTWORK i Roskilde Kommune

Som bud på en ny ungeindsats, har Rockwool Fonden udviklet NExTWORK , der går nye veje i støtten til udsatte unge, der står på kanten af samfundet uden job og uddannelse. NExTWORK er udviklet i samarbejde med Roskilde Kommune, og med inddragelse af unge og virksomheder i alle faser at udviklingsarbejdet. I et første afprøvningsforløb af NExTWORK i Roskilde deltog 24 unge og 22 virksomheder. 12 af de unge kom videre i uddannelse eller job, og otte fik anden hjælp som misbrugsbehandling og psykiatrisk hjælp, mens fire droppede ud af projektet. I 2017 er projektet blevet bredt ud til 57 unge, og af dem er 24 indtil videre gået i gang med job eller uddannelse.

Projektet har til hensigt at bringe de unge og virksomhederne tættere på hinanden gennem netværk, så der kan findes det rigtige match mellem den unge og virksomheden. På denne måde bliver det den unges interesse og den personlige kemi med virksomheden, der er afgørende for valget af praktikplads. Virksomheden er en aktiv medspiller i matchmakingen, og de unge kan fra starten mærke at de har en værdi, i stedet for at være en byrde. Som en del af indsatsen mødes de unge ugentlig i deres netværksgruppe, hvor de deler erfaringer, og giver råd og støtte til hinanden.

Det har en kæmpe effekt hos de unge, at de bliver mødt på en helt anden måde og det giver et andet ejerskab for deres videre plan

siger Signe Weinreich der er Leder i Ungeguiden og NExTWORK, Roskilde Kommune.

Virksomhederne bruger ligeledes hinanden i deres netværk, og mødes 5-6 gange om året for at søge råd og vejledning, og finde nye veje til at styrke deres arbejde med de unge. Både unge og virksomheder får løbende hjælp og støtte fra et medarbejderteam.

Fremtiden for projektet

I Roskilde Kommune skal indsatsen i løbet af 2017-2018 have deltagelse af mere end 120 unge og der skal opbygges et virksomhedsnetværk på mindst 60 virksomheder. I 2018 udrulles NExTWORK foreløbigt til Københavns Kommune og Sønderborg Kommune.

Rockwool Fonden har igangsat en videnskabelig evaluering, for at dokumentere om indsatsen har større succes med at få udsatte unge startet og fastholdt i uddannelse eller job. De første resultater af projektet forventes klar i 2019, og indtil da kan man læse mere på www.nextworks.dk

Nyheder til inspiration

I forbindelse med afholdelsen af KL's jobCAMP 17, var kommunerne inviteret ind, til at levere korte inspirationsoplæg for konferencens deltagere. For at få spredt inspirationen mest muligt vil der blive udgivet historier til inspiration fra KL's jobCAMPgallerier. Nedenfor kan du finde en oversigt og flyers der beskriver hvert oplæg.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce