Indhold

13.09.17 09:18

Ændret den 18.09.17

Uddannelsestræf 2017 - Fælles om de unge

KL inviterer til Uddannelsestræf for at understøtte og sikre et samlet kommunalt ansvar for at få unge i uddannelse og job. Arrangementet løber af stablen d. 22. november 2017.

Alt for mange har det svært i overgangen fra barn til ung - og fra ung til voksen. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte, og økonomisk er det meget dyrt for samfundet. På den baggrund har både KL, regeringens ekspertudvalg og regeringen lagt op til en reform af de forberedende tilbud, der skal sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse eller får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet efter grundskolen.

De igangværende politiske forhandlinger danner baggrund for årets uddannelsestræf. Fokus er lagt på, at ungeindsatsen skal tilrettelægges ud fra en helhedsorienteret indsats, og med én fælles indgang i den enkelte kommune.

På årets uddannelsestræf præsenteres både nationale såvel som internationale erfaringer, metoder og effekter ift. tilrettelæggelse af en helhedsorienteret ungeindsats - helt fra folkeskolen til beskæftigelsesindsatsen. En helhedsorienteret indsats skal sikre, at flere unge bliver parate til at starte og gennemføre en uddannelse eller forsørge sig selv gennem en ordinær og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejdet med erhervslivet og arbejdspladserne er derfor en central del af den helhedsorienterede indsats.  

 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til UU-vejledere, ledere og ansvarlige i forvaltninger og institutioner på børne-, unge-, skole, beskæftigelses- og socialområdet, som sammen skal danne rammen om den helhedsorienterede indsats.

Hvornår

Den 22. november 2017.

Sted

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
Danmark

Pris

2175,- kr. ekskl. moms.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her eller via linket til højre på siden.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er d. 24. oktober 2017.

Betalingsform

Tilmeldingen er økonomisk bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelsen.

Er du forhindret i at komme

Bliver du forhindret i at deltage, eller har ændringer til din tilmelding, bedes du kontakte student Olivia Wadskær Bang på owba@kl.dk . Tilmeldingen er bindende, men du kan eventuelt, efter aftale med KL, overdrage din plads til en kollega.

Annonce

Annonce

Annonce