Indhold

24.10.17 07:00

Thomas Kastrup-Larsen: Det kan kun gå for langsomt

Thomas Kastrup-Larsen: Det kan kun gå for langsomt

I april spillede KL ud med et gennemgribende forslag til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Foto: KL

Beskæftigelsesområdet har brug for en gennemgribende forenkling. Det er et paradigmeskifte, som kræver god tid for at lykkes. Der er derfor brug for en hurtig politisk aftale, så vi kan komme i gang, lyder budskabet fra KL til beskæftigelsesministeren på jobCAMP 17.

En mere effektiv beskæftigelsesindsats vil kunne reducere de offentlige udgifter til overførelsesindkomster med i størrelsesorden 2 mia. kr. Og dermed bidrage med i omegnen af 10.000 flere par hænder i arbejdsstyrken.

Det er store tal – og derfor bare om at komme i gang, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, forud KL's jobCAMP 17.

”Alle skal opleve, at beskæftigelsesindsatsen gør en forskel og skaber resultater. Derfor skal området normaliseres, så vi får et større politisk ansvar i kommunerne, og så indsatsen kan blive effektiv for alle målgrupper,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Denne gang skal det være for alvor

I april spillede KL ud med et gennemgribende forslag til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Det indeholder bl.a. forslag til en gennemgribende forenkling, som reducerer de 45 minutter til administrative gøremål med 10 minutter. Den tid skal i stedet anvendes til en bedre indsats i tæt dialog med borgere og virksomheder.

I løbet af efteråret forventes regeringen at præsentere sit bud – et udspil, som Thomas Kastrup-Larsen venter på med stor spænding.

”Det er hjerteblod for kommunerne, at det denne gang bliver alvor med en gennemgribende forenkling af beskæftigelseslovgivningen. Skiftende ministre i forskellige regeringer har blæst til kamp mod det voldsomme bureaukrati på beskæftigelsesområdet, men det er aldrig for alvor er slået igennem. Eller måske har man fået lempet et hjørne af reglerne, men så har man samtidig indført nogle nye i et andet hjørne,” siger KL-udvalgsformanden og fortsætter:

”Meget grundlæggende skal laves om. Det vil være alfa og omega, at der bliver tid nok til at tilpasse jobcentrenes it-systemer til den nye lovgivning. Vi vil derfor gerne så indtrængende, vi kan, appellere til beskæftigelsesministeren og de forligspartier, som skal bakke op: Skynd jer med at få landet en politisk aftale om en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesloven!”

Annonce

Annonce

Annonce