Indhold

22.06.17 13:00

Inspiration til gode praktikforløb

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL har udgivet en fælles pjece med eksemplariske praktikforløb. Pjecen skal inspirere til udvikling af kvalitet i praktikken i professionsbacheloruddannelserne som fx socialrådgiver, pædagog og lærer.

Pjecens eksempler er kendetegnet ved et stærkt gensidigt samarbejde, hvor alle parter løfter det fælles ansvar. Den studerende, professionshøjskolen og praktikstedet.

Det er håbet og ambitionen, at eksemplerne kan inspirere kommunernes praktikansvarlige til fortsat nytænkning og udvikling af praktikken i et tæt samarbejde mellem professionshøjskoler og praktiksteder.

Her kan du læse mere om de enkelte cases:

http://danskeprofessionshøjskoler.dk/inspiration-gode-praktikforloeb/

Annonce

Annonce

Annonce