Indhold

28.09.17 14:12

Program til årets Uddannelsestræf

Tilmeldingen til årets uddannelsestræf er åben, og programmet er netop lagt op

På Uddannelsestræf sættes der fokus på kommunens opgave med at løfte en tværgående og helhedsorienteret ungeindsats og den nye politiske ambition om, at det ikke er 95% men alle 100% af de unge, der skal med. Den politiske aftale om en reform af de forberedende tilbud er ikke på plads endnu - men de politiske ambitioner peger i retning af, at kravene til kommunernes opgaveløsning skærpes. Årets Uddannelsestræf skal kickstarte og inspirere det kommende arbejde med at sikre, at alle unge kommer i uddannelse eller job.

Programmet præsenterer både nationale såvel som internationale erfaringer, ligesom der er lagt vægt på introduktion til metoder i tilrettelæggelse af en helhedsprienteret ungeindsats helt fra folkeskolen til beskæftigelsesindsatsen.

Fra Skotland vil Dr. Tracey Colville fortælle om erfaringerne med det nationale program GIRFEC, ligesom der vil være oplæg og debat med kommunale repræsentanter, virksomehder og brancheorganisationer. I løbet af dagen vil der både være oplæg i plenum og mulighed for fordybelse i en række sessioner.

Find programmet og tilmeld dig her.

Annonce

Annonce

Annonce