Indhold

02.02.17 06:00

Nyt KL-udspil: Alle unge skal med – også dem uden uddannelse og job

Nyt KL-udspil: Alle unge skal med – også dem uden uddannelse og job

Nyt udspil fra KL kommer med en række anbefalinger, der skal hjælpe flere unge i gang med en uddannelse eller job.

Ét forberedende uddannelsestilbud og et samlet kommunalt ansvar for de unge uden uddannelse og job. Det er blandt anbefalingerne i et nyt politisk udspil fra KL, der skal hjælpe flere unge i gang med en uddannelse eller job.

Ordblindeundervisning, FVU, AVU, HF-enkeltfag, produktionsskoleforløb, STU, EGU, KUU.

Listen af forberedende uddannelsestilbud til unge, som ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, er lang og ofte et uoverskueligt vildnis for de unge. Samtidig har tilbuddene meget ringe dokumenteret effekt.

Med et nyt udspil ”Godt på vej – Alle unge skal med” foreslår KL derfor en omfattende regelforenkling på området, hvor de eksisterende tilbud sammenlægges til ét nyt forberedende uddannelsestilbud.

”De mange tilbud er skabt i den bedste mening, men vi er desværre endt med et komplekst system til en gruppe unge, som ikke er i stand til at overskue alle de forskellige tilbud. Vi skal gøre det langt nemmere for den unge at finde rundt i, så de ikke cykler rundt i systemet, men bliver klar til at tage en ordinær uddannelse eller et job,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, og fortsætter:

”Vi har som samfund en stor udfordring i, at alt for mange unge ikke får en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi blive langt bedre til at tage hånd om de unge, som ikke bare smutter direkte fra grundskolen til en ungdomsuddannelse. Det er formålet med vores udspil.”

En skræddersyet indsats

Det nye forberedende uddannelsestilbud, som KL foreslår, skal grundlæggende bestå af tre moduler:

  • Praktik i en virksomhed eller værkstedsaktiviteter
  • Undervisningsforløb
  • Personlig støtte (herunder fx en mentor, personlig vejleder, rusmiddelkonsulent, psykologbistand, omsorgsrettede aktiviteter mv.)

”Vi skal sikre en fast og tryg hånd i ryggen på de unge, hvor kommunen har ansvaret for at skrue det tilbud sammen, som passer bedst til den enkelte unge. Det skal være et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tilbud med en personlig uddannelsesplan, som tilrettelægges i dialog med den unge og evt. forældrene. Vi skal kunne give en skræddersyet indsats, som bringer de unge nærmere en uddannelse og et job,” siger Anna Mee Allerslev.

Et samlet kommunalt ansvar

Udspillet er KL’s indspil til regeringens ekspertudvalg med Stefan Hermann, rektor for Professionshøjskolen Metropol, i spidsen, som snart kommer med sine anbefalinger til bedre veje til ungdomsuddannelser for de elever, der ikke er i stand til at gå den direkte vej.

Med udspillet foreslår KL også, at man samler ansvaret for de unge uden uddannelse og job hos kommunerne. I dag er ansvaret delt mellem staten, kommunerne og de selvejende institutioner, ligesom finansieringen er forskellig. Dermed er der risiko for institutionsinteresser og fokus på, hvilken kasse, der skal betale frem for, hvilke behov den unge har.

”Kommunerne er klar til at overtage ansvaret for de forberedende tilbud. Det giver rigtig god mening i forhold til at få endnu flere i erhvervsuddannelse og job at give ansvaret til kommunerne, da vi jo allerede har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og i forvejen møder de unge, hvor de er, fx gennem den borgernære service i folkeskolen, PPR, UU-vejledningen, jobcenteret og den sociale indsats,” siger Anna Mee Allerslev.

Udspillet er et led i en samlet 0-18 års strategi fra KL, hvor den gennemgående tænkning er, at der er brug for at investere tidligere og bedre end i dag, hvis vi skal give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at skabe sig et godt liv. KL har allerede offentliggjort udspillet ’Godt på vej – Dagtilbuddets betydning’ og inspirationsmaterialet ’Godt på vej – I samarbejde med forældrene’, som kan læses her.

KL anbefaler

  • Samlet kommunalt ansvar for unge uden uddannelse og job
  • Ét forberedende tilbud til unge uden uddannelse og job
  • Forenkling af reglerne om 10. klasse
  • Kommunal indgang til visitation, vejledning og uddannelse
  • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere

Læs hele KL's udspil her

Se også

Annonce

Annonce

Annonce