Indhold

02.02.18 09:33

Høring om lov om forberedende grunduddannelse(FGU) og ny kommunal ungeindsats

De fire lovforslag vedrørende FGU-aftalen har være i høring frem til den 21. februar 2018. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i marts 2018.

KL har i høringssvaret særligt fokus på rammerne for den kommunale ungeindsats og samarbejdet med de nye FGU institutioner. Derudover er de unges videre adgang til erhvervsuddannelserne og økonomien i lovforslaget et opmærksomhedspunkt.

Helt konkret er KL er godt tilfreds med, at såvel den politiske aftale som de foreliggende lovudkast bygger på en forudsætning om frihed for den enkelte kommune til at beslutte, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres. Men denne tilrettelæggelse af kommunernes ungeindsats bør bygge på et klart lovgrundlag.

Derfor peger KL i høringssvaret på, at der i de foreliggende lovudkast ikke er taget stilling til, hvordan kravene om en sammenhængende ungeindsats og reglerne for den forberedende grunduddannelse (FGU) skal spille sammen med den eksisterende lovgivning, herunder særligt loven om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og serviceloven (SEL).

KL mener derfor, at der i den nye lovgivning bør tages eksplicit stilling til samspillet mellem lovgivningerne på uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

For spørgsmål vedr. høringsprocessen kan KL's sekretariat kontaktes via mail til Ursula Dybmose på udy@kl.dk

Høringssvaret kan læses i bilaget nedenfor

Yderligere materiale

Se også

Annonce

Annonce

Annonce