Indhold

02.02.18 09:33

Høring om lov om forberedende grunduddannelse(FGU) og ny kommunal ungeindsats

Undervisningsministeriet har den 1. februar sendt lovforslag om den ny forberedende grunduddannelse (FGU) og den kommunale ungeindsats i høring med høringsfrist den 21. februar

Lovforslaget udmønter Aftale om bedre veje til uddannelse og job fra 13. oktober 2017. Lovforslaget omfatter 4 lovforslag. For spørgsmål vedr. høringsprocessen kan KL’s sekretariat kontaktes via mail på udy@kl.dk

Annonce

Annonce

Annonce