Indhold

18.09.17 07:30

Debatindlæg: Nu skal vi rydde beskæftigelsesjunglen

Debatindlæg: Nu skal vi rydde beskæftigelsesjunglen

“Lap på lap på lap har skiftende folketingsflertal skabt en vildtvoksende jungle af papir, som i al sin vælde hæmmer en målrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats," skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg på Altinget.dk.

Det nuværende beskæftigelsessystem er rigidt, tungt og demotiverende for alle involverede parter, skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg på Altinget.dk.

Der er ingen tvivl om, at den danske økonomi har fået det bedre. Alle pile peger i retning af stigende vækstkurver og økonomisk fremgang. Men hvis vi skal få det maksimale ud af de muligheder, som opsvinget giver os, så har vi brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem. Vi har brug for, at den halve million danskere, som pt. står parkeret uden for arbejdsmarkedet, kommer med på vognen.

Desværre må man konstatere, at det nuværende system er rigidt, tungt og demotiverende for alle involverede parter. Et sandt kafkask mareridt konstrueret af omkring 30.000 siders lovmateriale. Lap på lap på lap har skiftende folketingsflertal skabt en vildtvoksende jungle af papir, som i al sin vælde hæmmer en målrettet og meningsfuld beskæftigelsesindsats, selv om de kommunale medarbejdere gør deres allerbedste for at finde vej gennem vildnisset.

Frem med macheten

Lad mig give et eksempel. Karsten på 48 år har været igennem et længere sygdomsforløb. Han modtager nu sygedagpenge og er i gang med et løntilskudsjob hos en glarmester. Det er et godt sted, og Karsten er glad for at bidrage, selv om han er syg. Nu sker der det glædelige, at Karsten bliver rask. Han er derfor ikke længere omfattet af reglerne for sygedagpenge, men i stedet af reglerne for arbejdsløshedsdagpenge. Efter disse regler skal man være ledig i seks måneder for at få et løntilskudsjob. Derfor skal kommunen afbryde det ellers gode forløb hos glarmesteren.

Det er et paradoks, at man i sin iver for at sikre en bedre vej til beskæftigelse i stedet har skabt det modsatte: En junglesti med blinde veje, stikkende torne og kviksand. Det er ikke gjort i ond mening – det ved vi. En række velmente reformer på området har utilsigtet skabt junglelabyrinten. Nu er tiden bare inde til at finde macheten frem. I KL hjælper vi gerne til.

Kø om makulatoren

Vi står også klar med en plan for, hvad der skal erstatte den nuværende beskæftigelseslov. KL har bidraget med et konkret oplæg til, hvordan en ny lov kan se ud. En lov, som tager udgangspunkt i borgernes behov for at finde et job og virksomhedernes behov for at finde den helt rette arbejdskraft.

Den nuværende indsats bærer, trods de bedste intentioner, alt for ofte præg af, at der skal krydses af i de rigtige felter, frem for at bruge tiden med borgeren. Og det i en grad, så medarbejderne bruger cirka 45 minutter af hver time på dokumentation og bureaukrati.

Heldigvis kan vi konstatere, at vi ikke står alene med ønsket om et opgør med beskæftigelsesloven. Det lader faktisk til, at der ligefrem bliver kø om makulatoren. Den største udfordring bliver formentlig at sikre, at vi erstatter den nuværende beskæftigelseslov med det rigtige.

Vi har brug for en sammenhængende indsats, som giver mening for borgeren. Vi har brug for, at de ansatte i jobcentrene i langt højere grad skal være beslutningsdygtige og handlekraftige samarbejdspartnere i forløbet. Og vi har brug for et fleksibelt system, som skaber fremdrift og resultater for både virksomheder og borgere.

I KL har vi tegnet vejen. Lad os så komme i gang.

Annonce

Annonce

Annonce