Indhold

03.10.17 10:06

Debatindlæg: Her er vejen til en ny og bedre beskæftigelsesindsats

Debatindlæg: Her er vejen til en ny og bedre beskæftigelsesindsats

Lige nu bruger de ansatte på jobcentrene omkring 45 minutter af hver time på dokumentation og bureaukrati. Lad os få frigivet noget af den tid.

Vi skal have nye forenklede regler, der skaber sammenhæng, mening og fremdrift for borgerne. Det skal gøres ved at give ansvaret tilbage til borgeren og droppe kontroller og unødige møder, skriver Thomas Kastrup-Larsen i et debatindlæg.

Af Thomas Kastrup-Larsen (S). Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

For et par uger siden skitserede jeg i mit debatindlæg om beskæftigelsesjunglen et uoverskueligt vildnis af love og regler, som i mange tilfælde hæmmer eller ligefrem forhindrer en meningsfuld beskæftigelsesindsats. Som jeg også nævnte, så er der meget, der tyder på, at vi i KL kan forvente stor opbakning til vores ønske om en markant forenkling af beskæftigelsesloven.

Nu skal vi sørge for, at det er det rigtige, som erstatter det, vi har i dag. KL præsenterede i foråret vores indspil til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats. Her har vi lagt grundstenene til, hvad vi mener er vejen til en langt mere meningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. 

Vi skal have nye forenklede regler, som skaber sammenhæng, mening og fremdrift for borgerne, og som sikrer, at medarbejderne på jobcentrene kan fokusere på at skabe et godt og meningsfuldt forløb i stedet for at sætte krydserne i de rigtige felter.

Vi skal gøre op med de omkring 80 forskellige målgrupper med særregler, som lige nu eksisterer. I stedet foreslår vi i KL fælles rammeregler med få målgrupper. Vi skal have luget ud i de rigide krav om, hvilke målgrupper der har behov for hvilke samtaler eller tilbud og hvornår. Vi skal gøre det, der giver mening.

Ansvaret tilbage til borgeren

Det kræver, at vi får givet ansvaret tilbage til borgerne. Den nuværende lovgivning bygger på en mistillidskultur, som betyder, at borgerne skal trækkes igennem et helt batteri af kontroller og unødige møder. Borgerne skal møde op på jobcentret for at få den rigtige indsats. Ikke så der kan sættes krydser i et ark.

Hvis jobcentret vurderer, at en borger er parat til arbejdsmarkedet og må forventes at kunne finde beskæftigelse på relativt kort tid, så skal der ikke spildes dyrebart krudt på møder i jobcentret. Her skal jobcentret blot sikre, at planen overholdes. Hvis borgeren mod forventning ikke har fået arbejde inden for den fastsatte tidsgrænse, så skal der naturligvis følges op.

Jeg tror på, at kan man selv, så skal man selv. Det bærer det nuværende system desværre ikke præg af. 

Tillid til medarbejderne 

En meningsfuld beskæftigelsesindsats kræver også, at medarbejdernes rolle skal gentænkes. Som det er nu, fungerer medarbejderne primært som systemadministratorer, der sikrer, at loven overholdes inden for de omkring 30.000 siders lovmateriale, som findes på området. Fokus bør i stedet være på at hjælpe borgerne med at finde den rigtige vej til varig beskæftigelse. 

En mere effektiv indsats kræver tillid til medarbejdernes kompetencer og faglighed. Det giver bedre udfoldelsesmuligheder og skaber solide rammer for en handlekraftig og nytænkende indsats over for borgerne. Det er der i høj grad behov for.

Lige nu bruger de ansatte på jobcentrene omkring 45 minutter af hver time på dokumentation og bureaukrati. Lad os få frigivet noget af den tid, som i stedet kan investeres i at hjælpe borgerne med at finde den rigtige vej til beskæftigelse.

Et opgør med den nuværende lov om aktiv beskæftigelse har længe været på kommunernes, borgernes og virksomhedernes ønskeliste. I KL ser vi derfor med spænding frem til det kommende udspil fra beskæftigelsesministeren. Skiftende regeringer har bebudet opgør med overflødig dokumentation og bureaukrati. Lad os nu sammen sørge for, at det denne gang bliver til virkelighed.

**

Debatindlægget har været bragt på Altinget torsdag den 28. september 2017

Annonce

Annonce

Annonce