Indhold

23.06.17 13:45

2018 dimensionering (SOSU og PAU)

Så er fordelingen af dimensioneringen for 2018 på plads for social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent. Alle fem KKR har nu besluttet en fordeling af hvor mange elever, hver kommune uddanner på social- og sundhedsuddannelserne (hjælper og assistent) og pædagogisk assistentuddannelsen i 2018.

I 2018 ansætter kommunerne 3.448 SOSU- assistent elever

Kommuner og regioner deles om at uddanne social- og sundhedsassistent elever. Det er aftalt, at der som minimum skal oprettes 4.700 praktikpladser i 2018 for at sikre tilgangen til området. Herudover opretter kommunerne 111 ekstra pladser, så der i 2018 samlet set kan optages 4.811 social- og sundhedsassistentelever. Kommunernes elevandel er 3.448, mens regionerne optager 1.363 elever.

 

I 2018 ansætter kommunerne 2.231 SOSU-hjælper elever

På social- og sundhedshjælperuddannelsen er det primært kommuner, der uddanner elever. I 2018 ansætter kommunerne som minimum 2.231 social- og sundhedshjælperelever. Niveauet ligger som i 2017 betydeligt lavere end de foregående år, hvilket skyldes den netop gennemførte opsplitningen af social- og sundhedsuddannelsen i to selvstændige uddannelser.

 

I 2018 ansætter kommunerne 810 pædagogisk assistentelever

I 2018 ansætter kommunerne samlet set 810 pædagogisk assistentelever. Det skal understreges, at de 810 elevpladser omfatter aftaler med både unge og voksne. Adgangsbegrænsningen på grundforløbet til pædagogisk assistentuddannelsen ligger på 950, som er fordelt på uddannelsesinstitutionerne.  

 

Samlet 2018 dimensionering

   

 

SSH

SSA (kommuner)

PAU

KKR Nord

229

355

71

KKR Midt

481

756

218

KKR syd

511

740

160

KKR Sjælland

360

531

124

KKR Hovedstaden

650

1.073

237

Samlet

2.231

3.455

810

Annonce

Annonce

Annonce