Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

10.07.12 09:00

Kommuner skaber resultater i integrationsarbejdet

Kommuner skaber resultater i integrationsarbejdet

Foto: Colourbox.com

Social- og Integrationsministeriet har i samarbejde med KL og konsulentfirmaet LG Insight afdækket 12 kommuners erfaringer med at skabe resultater i den lokale integrationsindsats ved hjælp af samarbejde på tværs.

De gode eksempler er beskrevet i rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser”, der offentliggøres i dag.

Se også

I Assens Kommune samarbejdede 18 myndigheder og 47 forskellige personer om én flygtningefamilie på samme tid. Ved at etablere et tværgående samarbejde i kommunen, og knytte én tovholder til hver familie, er næsten 70 pct. af de voksne over 18 år nu selvforsørgende, og børn og unges trivsel i skole og fritidsliv er forbedret.

I Sønderborg og Ringkøbing-Skjern kommuner har man succes med familiekonsulenter, der via en håndholdt og koordinerende indsats sikrer, at flygtningefamilier hurtigere kommer til at fungere og bliver selvhjulpne, engagerede medborgere i lokalsamfundet.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:

”Vellykket integration kræver en fælles indsats. Den nye rapport viser, at det giver resultater, når kommunerne samarbejder på tværs og giver deres nyankomne borgere en sammenhængende integrationsindsats. Rapporten giver god inspiration til landets kommuner og den er en forløber for regeringens kommende integrationsreform. I reformen har vi netop fokus på at kommunerne skal arbejde sammenhængende og helhedsorienteret, ikke mindst i forhold til de borgere, der for nyligt er kommet til landet.”

Rapporten ”Tværfaglige Integrationsindsatser” giver et overblik over de 12 deltagende kommuners forskellige erfaringer og løsningsmodeller, samt en let tilgængelig beskrivelse af, hvordan man som kommune kan arbejde med det tværfaglige samarbejde trin for trin.

Det vil således være muligt for andre kommuner at finde erfaringer og løsningsmodeller blandt eksemplerne, som er udviklet i andre kommuner, der ligner deres egen.

Se også

KL bakker op om budskabet om et styrket samarbejde på tværs i kommunernes integrationsindsats. Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, siger:

”Eksemplerne fra kommunerne viser klart, at tværgående samarbejdsformer virker, og det er noget, der efterspørges i stor stil i kommunerne. Det er godt, at Social- og Integrationsministeriet har taget initiativ til af få beskrevet de gode erfaringer, og i kommunerne handler det derfor nu om at lade sig inspirere og tage de nye løsningsmodeller til sig.”

Social- og Integrationsministeriet er klar til at bistå de kommuner, der ønsker at arbejde med den tværgående organisering af integrationsindsatsen.

Se også

Via Social- og Integrationsministeriets Integrationsservice kan kommuner hente gratis rådgivning, og de gode metoder og erfaringer spredes blandt andet igennem ministeriets landsdækkende netværk for ledere og koordinatorer på integrationsområdet.

På vidensportalen Integrationsviden www.integrationsviden.dk kan man finde viden og en række konkrete værktøjer til det tværfaglige integrationssamarbejde. Værktøjerne er udviklet og afprøvet af kommuner, og portalen opdateres løbende med ny viden.

Læs hele rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser” og læs faktaark om ”Integration – en fælles indsats” på siden her.

Se også

Kontaktpersoner:

Ang. Social- og Integrationsministeriets arbejde med den tværfaglige organisering af integrationsindsatsen:
Else-Marie Ringgaard, Integrationsservice, Social- og Integrationsministeriet, emr@sm.dk, tlf. 41 85 12 86.

Sisse Egeberg, koordinator, Viden der virker, Social- og Integrationsministeriet, seg@sm.dk, tlf. 41 85 12 82.

I KL:
Birger Mortensen, tlf. 23 26 38 72, bir@kl.dk

Ang. rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser”:
Lars Larsen, LG Insight. tlf. 20 43 00 42, ll@lg-insight.dk

I kommunerne:
Marianne Gramstrup, afdelingsleder, Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf. 99 74 14 56, email: marianne.gramstrup@rksk.dk

Se også

Caroline Muxoll, Gentofte Kommune, tlf. 39 98 63 53, e-mail: cmu@gentofte.dk

Annie Arnoldsen Petersen, Rødovre Kommune, medlem af kommunalbestyrelsen, samt Børne- og Skoleudvalget, formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 22 48 66 85, annie.petersen@e-posthus.dk

Yderligere oplysninger:

Social- og Integrationsministeriet:
Sisse Egeberg, fuldmægtig, tlf. 41 85 12 82 / 60 24 84 41
Anni Lundqvist, presseansvarlig, tlf. 40 70 69 01

KL:
Trine Søndergaard, pressekonsulent, tlf. 33 70 33 33, trs@kl.dk 

Yderligere materiale

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes