Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

21.10.10 13:42

KL: Enig i behovet for reform af aktiveringen

”KL er enig med beskæftigelsesministeren i, at der er behov for en reform af den kommunale aktiveringsindsats. For vi skal have en indsats, der målretter sig de lediges behov, og vi skal have et refusionssystem, som først og fremmest ansporer til at få de ledige i arbejde – ikke et, der som i dag, ansporer til at basere indsatsen for de ledige på masseaktivering.” Sådan siger KL’s formand Jan Trøjborg på baggrund af ministerens udmelding i Berlingske Tidende om, at hun vil tage hul på en reform af aktiveringsindsatsen.

”KL har fra begyndelsen advaret staten mod farerne i den såkaldte differentierede refusionsmodel. For en refusion på 65 procent for alle, der er i aktivering, og 35 pct. for de, der blot er jobsøgende, giver risiko for en skævvridning af indsatsen. Det ser vi gerne lavet om, hvilket vi flere gange har påpeget over for regeringen. Jeg er derfor tilfreds med, at ministeren nu vil se på de regler omkring refusionsmodellen, som hun og Folketinget selv har vedtaget,” siger Jan Trøjborg.

Se også

”At ministeren i sin udmelding siger, at ”kommunerne kassetænker og har snablen nede i statskassen” må stå for hendes egen regning. Det er ikke mit indtryk, at det forholder sig sådan. Set fra statens side gør det imidlertid ikke nogen økonomisk forskel, da de kommunale nettoudgifter til forsørgelse under alle omstændigheder dækkes af staten. Så højere refusion betyder mindre over bloktilskuddet og omvendt,” siger Jan Trøjborg.

”Jeg er enig med ministeren i, at det ikke er al aktivering, der virker lige godt, og at det ikke er den samme aktivering, der virker for alle ledige. Netop derfor mener vi i kommunerne, at der er behov for et opgør med stive krav om masseaktivering og dertilhørende kontrolkrav,” siger Jan Trøjborg og henviser til, at KL ser frem til at gå i dialog med regeringen omkring nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Yderligere oplysninger fås via: Afdelingschef Ralf Klitgaard Jensen, tlf. 3370-3404, rkj@kl.dk eller via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk  

Se også

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes