Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

10.07.12 13:23

Afrapportering fra projekt digital a-kassekommunikation

Der er blevet gennemført en analyse, som har set på den nuværende digitale kommunikation mellem a-kasse og jobcenter. Analysen kommer med fem anbefalinger.

Formålet med analysen var at afdække, hvorvidt den nuværende digitale kommunikation mellem a-kasse og jobcenter understøtter de kommunale behov, herunder:

  • Et solidt styringsgrundlag, herunder overholdelse af kravene til rettidighed.
  • Lovmedholdighed i sagsbehandlingen.
  • Helhedsorienteret indsats overfor den ledige.
  • Effektive arbejdsgange.

Anbefalinger
Rapporten kommer med fem anbefalinger:

  1. At der sikres tidstro og tilgængelige informationer (data) om den lediges status.
  2. At der etableres en fælles og forpligtigende vision og strategi mellem de relevante parter, som kan sikre en sammenhængende it-understøttelse, der underbygger ambitionerne for jobcentrenes indsats.
  3. At der etableres en løbende opsamling og koordinering (prioritering) af jobcentrenes it-behov og at der skabes en dialog med de kommunale leverandører om etablering af efterspurgt funktionalitet, så udviklingen af de kommunale forretningssystemer i højere grad understøtter ambitionerne for indsatsen i jobcentrene.
  4. At der igangsættes en praksisundersøgelse i jobcentrene, som skal tilvejebringe en best-practice vejledning om udnyttelse af de kommunale systemer, samt udarbejdelse af en folder om sammenhængen mellem a-kassens og jobcentrets sagsforløb.
  5. At der etableres en nærmere analyse af sammenhængen mellem lovkravene i henholdsvis jobcentrets og a-kassens sagsbehandling, idet den i nogle tilfælde synes at skabe en uhensigtsmæssig afhængighed mellem a-kasse og jobcenter.

Anbefalingerne blev drøftet på det afsluttende styregruppemøde for projektet. Styregruppen, bestående af KL, KOMBIT og AK-Samvirke, godkendte afrapporteringen.

De to første anbefalinger tages med i KL’s projekt Data og rammearkitektur, som er et delprojekt i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Anbefaling tre og fire vedrører de kommunale leverandører. KL er i dialog med leverandørerne om problemstillingerne, herunder at der i efteråret 2012 i samarbejde mellem leverandørerne, kommunerne og KL udarbejdes en vejledning med fokus på praksis i jobcentrene og udnyttelsen af systemerne.

Til anbefaling fem ser Arbejdsmarkedsstyrelsen, AK-Samvirke og KL i fællesskab på evt. forbedringsforslag.

Yderligere materiale

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes