Indhold

Konferencer og messer

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018 - sæt X i kalenderen!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, som afholdes den 17. - 18. maj 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Tema: Dagsordenen for en ny valgperiode – perspektiver for social- og sundhedsområdet 2018-2021

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i 2018 er det første i den nye valgperiode. Målet for konferen­cen er derfor at sætte fokus på nogle af de temaer, der vil være betydende i den kommende valgperi­ode. Herunder at inspirere til, hvordan de nye politiske udvalg – sammen med borgere, ledelse og medarbejdere – kan sætte politisk retning for udviklingen af social- og sundhedsområdet.

Blandt temaerne på konferencen, vil der bl.a. være fokus på:

  • Flere børn med psykiske problemstillinger – hvad skal kommunerne gøre? Herunder kobling til, hvad udviklingen på børne- og ungeområdet betyder for voksenområdet sidenhen.

  • Perspektiver for udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen – nye og større krav til kommunernes tilbud? Herunder, hvad udviklingen på social- og sundhedsområdet kan stille af krav til nye tilgange og sam­arbejder.

  • Teknologi og digitalisering som en integreret del af opgaveløsningen. Teknologi og digitalisering er ikke en selvstændig tilgang med egne mål – teknologi og digitalisering er en forudsætning og integreret del i udviklingen af velfærdstilbud.

  • Socialt løsningsgalleri – hør om andre kommuners gode erfaringer. Kommuner og organisationer præ­senterer gode projekter og indsatser, som kan være relevante for din kommune.

  • Oplæg og taler ved ministre, forskere, brugere og eksempler fra kommunerne.

  • Der vil være mulighed for at tilmelde sig guidede ture i udstillerområdet indenfor temaerne: Udvikling på psykiatriområdet, Velfærdsteknologi og implementering, Ældreområdet og Det nære sundhedsvæsen samt Forebyggelse. "

Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2018

Fra den 28. februar 2018, kl. 10.00 kan du læse mere om konferencen og tilmelde dig på: tilmeld.kl.dk/Forum2018

Her vil det være muligt, at booke hoteller i hele Aalborg og forskellige flyafgange. Ved tilmeldingen er der mulighed for at booke hoteller i hele Aalborg og forskellige flyafgange.

Desuden vil der ved tilmeldingen være mulighed for at vælge at deltage på én guidet tur i udstillerområdet i en af pauserne. Temaerne for de guidede ture er:

  • Udvikling på psykiatriområdet

  • Velfærdsteknologi og implementering

  • Ældreområdet

  • Det nære sundhedsvæsen samt forebyggelse

Læs mere om stande på konferencen og tilmeld dig allerede nu som udstiller på: http://tilmeld.kl.dk/udstillereforum2018

Målgruppe

Kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, samt organisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet.

Hvornår

17. - 18.05.18

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europaplads 4
9000 Aalborg

Pris

3.995,- ex moms pr. deltager (inkl. aftenarrangement med spisning torsdag aften)

Tilmeldingsfrist

16.05.18

Betalingsform

Tilmelding er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Antal deltagere

Efter "først-til-mølle"-princippet

Yderligere information

Praktiske spørgsmål: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Faglige spørgsmål: Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852 / konsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153

Stande: Udstillerkoordinator Sofie Helving, sohe@kl.dk, 3370 3278