Indhold

Nationalt netværksmøde om velfærdsteknologi

Den 1. februar 2018 afholdes der nationalt netværksmøde på det velfærdsteknologiske område på Comwell Middelfart. Der bliver rig mulighed for at videndele og blive inspireret sammen med dine kollegaer fra hele landet.

Foreløbigt program:

09.30 – 10: Morgenmad og kaffe

10.00 – 10.15: Velkomst og intro

10.15 – 11.00: Ulrik Kjær (Professor ved Institut for Statskundskab, SDU)
Refleksioner over kommunalvalget 2017 og hvordan vi tilgår lokalpolitikerne med de velfærdsteknologiske budskaber.

11.00 – 11.15 Kort pause

11.15 – 12.15: Holger Højlund (Lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS) 
Om "velfærdsteknologier på arbejde". Teknologier skaber mulighed for nye velfærdsløsninger, men transformerer også samtidig, hvad vi overhovedet skal forstå ved velfærd, og hvordan velfærd leveres. Oplægget sætter brugen af nye teknologier i en velfærdskontekst og rejser spørgsmål om de etiske, faglige og styringsmæssige implikationer, der er knyttet til brugen af velfærdsteknologi.

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.15: Første af to runder temadrøftelser på baggrund af  korte oplæg. (bemærk at der er forskel på oplæggende fra runde til runde)

  Spor 1. Digitalt understøttet træning. Vejen Kommune og Digi-rehab v. Line Ballisager

  Spor 2. Det Digitale Tilbud, Autismecenter Vordingborg viser film med efterfølgende Q&A

  Spor 3. Mestring af sygdom. Nordjyske kommuners innovative indkøb og test af totalløsning til medicinhåndtering, v. Lars Holt Kristensen, projektleder i Hjørring

  Spor 4. Jura og sensorløsninger. Aarhus Kommunes erfaringer fra demensprojektet Længere Hjemme Sammen v. en endnu ikke udpeget person

  Spor 5. Forudsætninger for succes. Ny teknologiagent-uddannelse i Horsens Kommune

14.15 - 14.40 Pause

14.40 – 15.40: Første af to runder temadrøftelser på baggrund af  korte oplæg. (bemærk at der vil være forskel på oplæggende under hvert tema fra runde til runde)

 Spor 1. Digitalt understøttet træning. Københavns Kommune; en vifte af muligheder v. Lars Damkjær, Sundhedsfaglig specialkonsulent, Afdeling for Rehabilitering

 Spor 2. Skærmbesøg. Aabenraa Kommune på tværs af socialpsykiatri, handicapområdet og hjemmeplejen v. Anne Pagh Kold

 Spor 3. Mestring af sygdom. Rødovre Kommunes arbejde med Virtual Reality til børn og unge med autisme og indlæringsvanskeligheder

 Spor 4. Det velfærdsteknologiske akademi i Københavns Kommunes gør borgere og medarbejdere fortrolige med teknologierne.

15.40 – 16.00: Opsamling og tak for i dag.

Målgruppe

Det nationale netværksmøde er målrettet både kommunale projektledere, udviklingsmedarbejdere, ledere og fagchefer, der arbejder med velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet. Programmet er udfærdiget så der både er noget for medarbejderen med de konkrete, daglige udfordringer og for lederen med det strategiske og retningssættende blik.

Hvornår

01.02.18

Sted

Hotel Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Pris

500 kr. pr. deltager

Tilmeldingsfrist

28.01.18

Betalingsform

EAN

Antal deltagere

200 deltagere

Yderligere information

Har du spørgsmål til programmet eller inputs i øvrigt er du velkommen til at kontakte:

Mie Bjerre på mibj@kl.dk for den faglige del

Andy Schultz Kristensen akn@kl.dk for den praktiske del

Er du forhindret i at komme

Skulle du blive forhindret i at komme, bedes du kontakte Andy Schultz Kristensen på akn@kl.dk og melde afbud (dette kan senest lade sig gøre den 28. januar). Du er også velkommen til at overdrage din plads til en kollega (dette lader sig senst gøre dagen før mødet).