Indhold

Konferencer og messer

KL's Handicap og Psykiatrikonference d. 28. november 2017 - Der er stadig ledige pladser!

KL's Handicap- og Psykiatrikonference, afholdes d. 28. november 2017 på Hotel Comwell Kolding under overskriften 'Rehabilitering – et fælles udgangspunkt'.

Handicap- og Psykiatrikonference 2017
KL lancerede i maj 2017 det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". I udspillet slår vi fast, at rehabilitering skal være det fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Dette stiller nye krav til kommunerne og til måden at samarbejde både med borgeren og mellem sektorer

Tema for konferencen
På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017 får du nye perspektiver på og inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. Der vil bl.a. være oplæg, der fokuserer på følgende spørgsmål:

  • Hvordan arbejder vi med og implementerer rehabilitering og recovery som grundelementer i den kommunale organisering?

  • Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en mere rehabiliterende tilgang?

  • Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen rehabiliteringsproces?

  • Hvordan skal vi fremadrettet og på tværs af sektorer samarbejde om at hjælpe borgerne med at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv?

  • Hvordan arbejder vi ud fra et rehabiliteringsperspektiv med at forebygge ulighed i sundhed for borgere med svære funktionsnedsættelser?

Tilmelding
Læs mere, foretag tilmelding og se deltagerlisten: http://tilmeld.kl.dk/hpkonference2017

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere på handicap- og socialpsykiatriområdet, herunder:

  • Kommunale ledere og medarbejdere i både myndighed og drift

  • Politikere og medlemmer af de kommunale handicapråd

  • Bruger- og pårørendeorganisationer

  • Øvrige aktører på området

Hvornår

28.11.17

Sted

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000  Kolding

Pris

Kr. 1.995,- ex. moms

Tilmeldingsfrist

24.11.17

Betalingsform

Faktura fremsendes efter afholdelsen

Yderligere information

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at tage kontakt til:

Fagligt: Anna Gillett, konsulent, angi@kl.dk - 3370 3242
Praktisk: Laila Jensen, sekretær, lcj@kl.dk - 3370 3292
Stande: Sofie Helving, sohe@kl.dk - 3370 - 3278