Indhold

Konferencer og messer

KL's Rusmiddelkonference den 9. oktober 2017

KL indbyder hermed til den årlige Rusmiddelkonference. I år finder konferencen sted den 9. oktober på Comwell Kolding. Se programmet her - tilmeld dig konferencen allerede nu!

Via siden: KL's Rusmiddelkonference 2017 kan du læse mere, se program og foretage en tilmelding.

  • Har behandlingstilbuddene nok øje for borgernes udfordringer i organiseringen af arbejdet? Og hvilken betydning har det for borgeren?
  • Er tiden moden til at gøre op med standardløsninger for borgere med multiple problemstillinger?
  • Hvordan kan det være, at borgere i de socialpsykiatriske botilbud med et samtidigt misbrug, ikke i tilstrækkelig grad er i rusmiddelbehandling?
  • Giver en kombination af fysisk aktivitet og rusmiddelbehandling et bedre resultat end traditionel behandling?
  • Dataindsamling, der ikke bruges til noget som helst i det daglige arbejde er et velkendt fænomen – spørgsmålet er, hvordan opnår vi en dataindsamling og udredning, der giver mening?
  • Hvordan opnår vi en mere samtidighed i behandlingen og tilbuddene?

Det er nogle af de højaktuelle spørgsmål, som bliver sat til debat, når KL inviterer til den årlige Rusmiddelkonference.

Socialt udsatte borgere, og vel især borgere der er afhængige af et eller flere rusmidler, samtidigt med at de har en psykisk lidelse, er højt på den politiske dagsorden. En del af debatten har kredset om den manglende psykiatriske behandling, men debatten kredsede også om, hvorfor en stor del af målgruppen ikke er i rusmiddelbehandling.

Det er blevet meget tydeligt, at der er behov for en anden tilgang, hvor især støtten til at kunne begynde og fastholde livsstilsændringer er centrale. Der tegner sig et billede af, at der dels er behov for et ændret fokus i problemløsningen, dels et behov for et skift i den tilbudsvifte kommunerne har.

Vi fortsætter debatten på Rusmiddelkonferencen med en blanding af oplæg i plenum og sessioner, hvor der er mulighed for dialog med oplægsholdere og de øvrige deltagere. De forskellige oplægsholdere vil i deres indlæg både berøre de kommunale udfordringer og pege på løsningsforslag, som kan inspirere kommunerne i det videre arbejde med misbrugsområdet. 

Målgruppe

Ledere, sagsbehandlere og særligt interesserede politikere tilknyttet rusmiddelområdet, samt andre aktører på området.

Hvornår

09.10.17

Sted

Hotel Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Pris

1.995,- ex moms!

Tilmeldingsfrist

06.10.17

Betalingsform

Tilmeldingen er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Antal deltagere

700 deltagere - Tilmelding foregår efter "først-til-mølle"-princippet

Yderligere information

Faglige del: Konsulent Rafai Atia, raf@kl.dk, 3370 3486

Praktiske del: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Stande: Udstillerkoordinator Axel Løppenthin, alpt@kl.dk, 3370 3358

 

Stande

Er du interesseret i at deltage med en stand på KL’s Rusmiddelskonference 2017, kan du læse mere her og booke en stand: http://tilmeld.kl.dk/rusmiddelkonference2017-stand