Indhold

Kursus

UDSOLGT - Kursus i medicinhåndtering på sociale botilbud

KL afholder 6. og 8. februar to kursusdage om medicinhåndtering på sociale botilbud til voksne med funktionsnedsættelser. Kurserne skal sætte fokus på, hvordan man kan sikre en bedre medicinhåndtering til gavn for borgerne og vil blive afholdt som en kombination af oplæg og deltagerinddragelse.

De sociale botilbud løfter en række sundhedsfaglige opgaver ift. borgere med funktionsnedsættelser, blandt andet hjælp til medicinhåndtering. Der gælder imidlertid et helt særligt sæt af regler, når kommunale medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver. På dette en-dagskursus sættes der fokus på, hvordan man kan sikre en bedre medicinhåndtering til gavn for - og i samarbejde med borgerne. Kurset vil blive afholdt som en kombination af oplæg og diskussion.

DAGENS OPLÆG:

  • Medicinhåndtering og andre sundhedsfaglige opgaver på de kommunale botilbud Hvad siger lovgivningen og hvad stiller det af krav til ledelsen og medarbejdere på de kommunale botilbud? Der gælder et helt særligt sæt af regler, når kommunale medarbejdere på botilbud løser sundhedsfaglige opgaver. Mange botilbud er imidlertid ikke opmærksom på de krav, der stilles til fx kompetencer og journalføring, når medarbejdere løser sundhedsfaglige opgaver. Oplægget vil derfor sætte fokus på dette særlige sæt af regler og på, hvordan reglerne i praksis kan håndteres på de kommunale botilbud. V/ Jacob Meller Jacobsen og Karen Marie Myrndorff, chefkonsulenter, KL, Center for Social og Sundhed

  • Projekt 'I Sikre Hænder' - sikker medicinering på botilbud For at styrke patientsikkerheden er der i regi af projektet ’I sikre hænder’ gennemført kompetenceudvikling og implementeret en række værktøjer på udvalgte socialfaglige botilbud. I dette oplæg gives der - på baggrund af disse erfaringer - viden og konkrete værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med sikker medicinering i botilbud. Viden om medicinpædagogiske metoder og velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan hjælpe til at fremme patientsikkerhed, vil desuden blive præsenteret. V/Linda Aagaard Thomsen, Afdelingsleder, Cand.pharm. ph.d., Pharmakon.

  • Medicinhåndtering i praksis Medicinhåndtering ift. borgere med funktionsnedsættelser stiller krav om forståelse for opgaven, samarbejde med det behandlingsansvarlige personale og ikke mindst samarbejde med borgeren. I oplægget sættes der fokus på, hvordan man på botilbud kan kombinere den social- og sundhedsfaglige tilgang til medicinsk behandling, hvad der bør sikres i samarbejdet med den ordinerende læge ved ordination af medicin, og hvordan kan man forstå og kommunikere virkning samt bivirkninger ved medicinen. Endelig sættes der fokus på, hvordan det social- og sundhedsfaglige personale på botilbud kan vurdere borgernes kognitive funktion ift. at styre sin medicin, og tilpasse samarbejdet derefter. V/ Steen Guldager, Cand.psych., Socialpsykologisk Center, Risskov.

Læs det fulde program til højre på siden.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere på handicap- og psykiatriområdet med primært fokus på medarbejdere, der arbejder med voksne med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

Hvornår

06. - 08.02.17

Sted

6/2: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev - UDSOLGT!


8/2: Centralværkstedet, Værkmestergade 7-9, 8000 Århus - UDSOLGT!

Pris

750 kr.

Tilmeldingsfrist

01.02.17

Betalingsform

EAN nummer eller faktura

Antal deltagere

50-100

Yderligere information

VENTELISTE: Begge kurser er udsolgt, men hvis du ønsker at deltage bedes du sende en mail til SMN@kl.dk og så sætter vi dig på venteliste. Skriv venligst hvilken dag (Århus eller Herlev) du ønsker at deltage i emnefeltet.

Er du forhindret i at komme

Bedes du sende en mail til student, Sofie Mondrup Nielsen når du ved besked på: smn@kl.dk

Find arrangement efter dato

Bilag