Indhold

Kursus

Fremtiden skabes nu – Udviklingsforløb med direktioner, hold 3

Dette er det tredje af foreløbigt fire eksklusive udviklingsforløb målrettet kommunale direktioner.

Udviklingsforløbene med kommunale direktioner er fire unikke, intensive og ambitiøse forløb. På forløbene kan kommunale direktioner i fællesskab udfordre hinanden med det formål at sætte pejlemærker for forvaltningspolitiske temaer og udvikle brugbare værktøjer. Samtidig skaber forløbene en ramme for, at den enkelte direktion kan drøfte og reflektere over egen praksis. Der har ikke tidligere været forløb som disse i den kommunale sektor.

Hold 3 afholdes den 2.-3. samt den 10. februar 2017. 

Målgruppe

Direktionsmedlemmer i de 98 kommuner. Tilmelding kan kun ske for samlede direktioner og efter aftale med Laura Friberg, laf@kl.dk, 33703204.

Hvornår

02. - 10.02.17

Sted

ECCO, ECCO Alléen 4, 6270 Tønder.

Pris

17.500 kr. pr. person ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist

01.09.16

Betalingsform

Tilmelding er økonomisk bindende. KL sender faktura efter konferencen er afholdt.

Yderligere information

Spørgsmål
Laura Friberg, laf@kl.dk, 33703204 eller Signe Blaabjerg Christoffersen, SBCH@kl.dk, 33703537.

Overnatning
Overnatning på ECCO i enkeltværelse inkl. morgenmad er indregnet i deltagerprisen. Der gives ikke nedslag i deltagerprisen, selv om man ikke benytter sig af overnatning.

Er du forhindret i at komme

Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du kontakte Laura Friberg, laf@kl.dk, 33703204 eller Signe Blaabjerg Christoffersen, SBCH@kl.dk, 33703537.

Find arrangement efter dato

Bilag