Indhold

Konferencer og messer

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 28. og 29. maj 2015 (tidligere KL's sociale temamøde)

KL indbyder politikere, embedsmænd og organisationsfolk med interesse for social- og sundhedspolitik til at deltage i Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 28. og fredag den 29. maj 2015 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015

 

Reserver hotelværelse
Bestil flybillet

 

 

Emnet for årets konference er:

Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere

På Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015 gives ordet til brugere og sam­arbejdspartnere på social- og sundhedsområdet. Netop i dialogen med brugere og samarbejdspartnere udvikles og nytænkes social- og sundheds­politikken til gavn for borgere og pårørende.

Programmet for konferencen ligger i forlængelse af KL’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen” samt KL’s socialpolitiske udspil ”Invester før det sker”.

Der stilles skarpt på de nyeste tendenser og bedste viden i forhold til tid­ligere og forebyggende indsatser for børn, unge og voksne, rehabilitering, samskabelse i det nære, samarbejdet med andre aktører og myndigheder lokalt m.m.

De udvalgte temaer, der sættes på programmet i plenum, er:

  • Udsatte børn og unge – KL offentliggør primo marts 2015 et nyt udspil med titlen ”De udsatte børn – Fremtiden er deres”. På konferen­cen foldes udspillet ud, og de centrale aktører på området giver deres bud på, hvad der skal til for at udspillet kan omsættes til handling.

  • Livet mellem murstene – der stilles skarpt på boliger til demente, udsatte grupper og mennesker med handicap og ikke mindst, hvordan de fysiske omgivelser og borgerens liv går hånd i hånd.

  • Sammen kan vi nå mere – debat med samarbejdspartnere i ministerier og regioner om at skabe bedre sammenhæng i indsatserne.

  • Pårørende og borgerens netværk – brugere og samarbejdspartnere stiller skarpt på fordele og de vigtigste opmærksomhedspunkter i inddragelsen af pårørende og borgerens netværk til gavn for den enkelte borger.

  • Innovation på social- og sundhedsområdet – hvad kan vi lære af de bedste?

I år indgår der fire minikonferencer i programmet. I hver af de fire minikonferencer samles en række centrale aktører, videnspersoner og beslut­ningstagere. Overskrifterne på de fire minikonferencer er:

  1. De svage ledige skal i job! (primært tiltænkt politikere)

  2. Bedre lægedækning i kommunerne – hvordan?

  3. De mest udsatte grupper - hvordan styrkes sundheden?

  4. Tillidsbrist på handicapområdet? – hvad skal vi gøre ved det? (primært tiltænkt politikere)

I 2014 deltog næsten 1.500 kommunalpolitikere og embedsmænd i konfe­rencen. Desuden deltog gæster fra ministerier, private virksomheder og organisationer m.v.

Program
Det foreløbige program kan ses under 'Bilag' til højre på siden.

Tilmelding
Kan ske ved at klikke på feltet "TILMELD DIG HER" øverst eller nederst på denne side. Tilmeldingen er bindende.

Hotelværelser
Kan reserveres ved at klikke på feltet "RESERVER HOTELVÆRELSE" øverst på denne side.

Flybilletter
Kan bestilles ved at klikke på feltet "BESTIL FLYBILLET" øverst på denne side.

De forhåndsreserverede flyafgange er:

SAS:
28. maj - København-Aalborg, kl. 07.20, ank. kl. 08.05
29. maj - Aalborg-København, kl. 14.00, ank. kl. 14.45

Norwegian:
28. maj - København-Aalborg, kl. 07.35, ank. kl. 08.20
29. maj - Aalborg-København, kl. 15.30, ank. kl. 16.15

Vi gør opmærksom på, at vi har fået en meget kort bestillingsfrist (20. marts 2015). Det betyder, at hvis du vil være sikker på at få en af ovenstående afgange, skal du bestille inden fristens udløb. Bestilling af flybilletter efter fristens udløb kan sagtens ske, men så kan du ikke være sikker på, at der er ledige pladser på ovenstående afgange.

Stande

Er du interesseret i at deltage med en stand på Social- og Sundhedspolitisk Forum 2015?
Læs om muligheden for at udstille på: www.kl.dk/forum2015-udstiller eller kontakt Mette Bohmann Lystoft, mebl@kl.dk, 3370 3023. 

Målgruppe

Kommunalpolitikere og embedsmænd i kommunerne, samt organisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet.

Hvornår

28. - 29.05.15

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europaplads 4
9000 Aalborg

Pris

3.995 kr. ex moms pr. deltager (inkl. festmiddag torsdag aften)

Tilmeldingsfrist

22.05.15

Betalingsform

Tilmelding er bindende og faktura sendes efter konferenceafholdelse

Yderligere information

Praktiske spørgsmål: Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391

Faglige spørgsmål: Chefkonsulent Mads Jensbo, mds@kl.dk, 3370 3419 / konsulent Jacob Meller Jacobsen, jjc@kl.dk, 3370 3852

Udstillerområdet: Udstillerkoordinator Mette Bohmann Lystoft, mebl@kl.dk, 3370 3023

Er du forhindret i at komme

Skulle du blive forhindret i at deltage, kontakt da chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391. Du er velkommen til at overdrage din plads til en anden, dog kun efter forudgående aftale. Her du bestilt flytransport og/eller hotelværelse, så husk at kontakte henholdsvis FDM Travel, Pernille Mikkelsen, odense-business@fdm.dk, 7028 1335 og/eller VisitAalborg Convention, Henriette Mortensen, hbm@aalborg.dk, 9931 7521.