Indhold

Temadage

Temadag om danskuddannelse, Aalborg

KL og COK tilbyder i efteråret fire temadage om danskuddannelse.

Ofte giver danskuddannelsesloven anledning til spørgsmål som: Hvem har ret til undervisning? Hvad betyder frit valg? Hvornår har borgeren krav på forlængelse? Hvordan skal betalingen af udbyder finde sted? Hvilke krav er der til opfølgning? Hvordan er kommunens finansiering? Og hvad ligger der i, at kommunen har en tilsynsopgave?

På temadagen vil disse og andre tilbagevendende spørgsmål blive belyst. Samtidig vil du få en orientering om de forslag til ændringer af danskuddannelsesloven, der meget vel kan blive en realitet fra sommeren 2010. 

Målgruppe

Medarbejdere i jobcentre eller andre dele af forvaltningen, der
sidder med opgaver på danskuddannelsesområdet, herunder henvisning, opfølgning, forlængelser, hjemtagelse af refusion samt tilsyn.

Hvornår

24.11.09

Sted

COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Gasværksvej 24, 3.sal, 9000 Aalborg

Pris

1.400 kr., der dækker undervisning, forplejning og undervisningsmateriale.

Tilmeldingsfrist

26.10.09

Betalingsform

EAN-nr. eller Papirfaktura.

Yderligere information

For yderligere information kan Birger Mortensen kontaktes på BIR@kl.dk eller tlf. 3370 3800.

Er du forhindret i at komme

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. En kollega vil dog kunne overtage din plads uden beregning.

Find arrangement efter dato