Indhold

Temadage

Temadag om autorisation af social- og sundhedsassistenter

KL og COK afholder i september 2009 temadag om autorisation af social- og sundhedsassistenter.

Den 1. oktober 2008 blev social- og sundhedsassistenter omfattet af autorisationslovgivningen, og de allerede uddannede social- og sundhedsassistenter har fået en frist frem til 1. oktober 2009 til at lade sig autorisere. Autorisationen skal søges i sundhedsstyrelsen, og autorisationen er en forudsætning for at kunne kalde sig social- og sundhedsassistent. Dette skyldes, at autorisationen blandt andet er en titelbeskyttelse.

Den nye lovgivning rejser forskellige ledelsesmæssige spørgsmål i relation til det indholdsmæssige i autorisationen, de overenskomstmæssige forhold, de faglige forhold og perspektiverne på længere sigt.

Målgruppe

Målgruppen er ledere på ældreområdet og medarbejdere fra kommunernes løn- og personalefunktion.

Hvornår

16.09.09

Sted

Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted

Pris

Prisen er 1.800 kr., der dækker undervisning, forplejning og undervisningsmateriale.

Tilmeldingsfrist

14.08.09

Betalingsform

Regningen sendes, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Antal deltagere

50

Find arrangement efter dato