Indhold

Arkiv

Søg i denne oversigt

-
 • Overenskomstforhandlinger med de enkelte fagforbund er nu afsluttet

  17.05.18

  KL har nu afsluttet alle forhandlinger med de enkelte organisationer om de kommende tre års overenskomster. Der er indgået forlig på alle områder, og nu skal forligene godkendes af lønmodtagerne inden 6. juni.

  Læs mere »

 • Rekrutteringspulje er forhandlet på plads

  09.05.18

  Som en del af overenskomstforliget har FOA og KL i dag forhandlet udmøntningen af rekrutteringspuljen til SOSU'erne på plads. Det er i alt 544 millioner kroner, som skal bruges til bl.a. højere løn og tillæg. Det skal gøre det nemmere for kommunerne at rekruttere og fastholde SOSU'er, og samtidig sender puljen et klart signal om, at SOSU’erne er helt centrale for den kommunale velfærd.

  Læs mere »

 • Forlig giver ny start for folkeskolen

  27.04.18

  Med overenskomstforliget sætter KL og Forhandlingsfællesskabet gang i et forløb, som skal skabe en ny start for folkeskolen. Der nedsættes en undersøgelseskommission, der skal komme med anbefalinger og forslag til overenskomstforhandlingerne. Indtil da fastholdes de nuværende regler for lærernes arbejdstid.

  Læs mere »

 • KL-formand: Vigtigt med overenskomstforlig

  27.04.18

  KL-formand Jacob Bundsgaard glæder sig over, at det er lykkedes at lande et overenskomstforlig for over en halv million kommunalt ansatte efter lange og seje forhandlinger. Han roser KL’s forhandlere for et stort og tålmodigt stykke arbejde.

  Læs mere »

 • Godt og ansvarligt overenskomstforlig

  27.04.18

  KL’s forhandlere glæder sig over, at der nu er indgået et forlig om de næste tre års overenskomst. Det er et ansvarligt forlig, som sikrer gode rammer for de kommunale medarbejdere.

  Læs mere »

 • Debatindlæg: Helt uforståeligt, at spisepause er kommet ind i kommunale forhandlinger

  06.04.18

  Det er noget frygteligt sludder, når Lars Qvistgaard antyder, at kommunerne er ude efter medarbejdernes frokostpause. Den diskussion angår kun de statsansatte akademikere, skriver Michael Ziegler og Steen Christiansen i et debatindlæg.

  Læs mere »

 • Godt med udsættelse af konflikt

  28.03.18

  KL er meget tilfreds med, at forligsmanden har besluttet at udskyde konflikten.

  Læs mere »

 • Spørgsmål og svar om OK18

  21.03.18

  Der er meget debat omkring overenskomstforhandlingerne. Her har vi forsøgt at give KL’s svar på nogle af de spørgsmål, som florerer i den offentlige debat, og som vi møder i KL og kommunerne.

  Læs mere »

 • KL har nu afsendt lockoutvarsler

  12.03.18

  KL har i dag sendt lockoutvarsler til de faglige organisationer. De dækker i alt cirka 250.000 kommunalt ansatte, som kan blive lockoutet fra 10. april, hvis det ikke lykkes at lande et forlig inden da. KL har friholdt næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

  Læs mere »

 • KL klar til at lockoute, hvis konflikt trækker ud

  07.03.18

  KL's bestyrelse har i dag besluttet at varsle lockout, som vil træde i kraft, hvis der stadig er konflikt 10. april. Det er KL's redskab til at undgå en langvarig konflikt, som kan lamme samfundet i månedsvis. Målet er at nå til en aftale, inden konflikten bryder ud.

  Læs mere »