Indhold

03.01.14 12:00

Tryghedspuljen

KL og en række faglige organisationer besluttede ved overenskomstfornyelsen i foråret 2015 at videreføre Tryghedspuljen.

Pengene fra Tryghedspuljen skal bruges til at hjælpe medarbejdere, der bliver afskediget som følge af budgetbesparelser i kommunerne, til at komme videre med efteruddannelse, karrieresparring eller individuel rådgivning.

Der kan søges midler til medarbejdere, der er blevet afskediget i forbindelse med kommunale besparelser og som er ansat på en overenskomst under Offentligt Ansattes Organisationer (OAO,) FOA, BUPL, Forhandlingskartellet eller Sundhedskartellet. Der ansøges i fællesskab mellem leder og medarbejder, og ansøgningen godkendes af tillidsrepræsentant. Der kan søges op til 10.000 kroner.

Medarbejderen kan selv i fællesskab med leder og tillidsrepræsentant beslutte, hvilken aktivitet der ønskes at søge midler til.

Find mere information på hjemmesiden http://www.tryghedspuljen.dk/, hvor der udover ansøgning findes en vejledning.

OBS: Tryghedspuljens hjemmeside er nede - der arbejdes på at finde fejlen.
Opsagte kommunale medarbejdere der er i deres opsigelsesperiode kan stadig søge puljen ved at benytte dette link: https://xform.oib.dk/default.aspx?Xform=TP001&EntityCode=990&LoginType=Manual

For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til: info@tryghedspuljen.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce