Indhold

03.01.14 12:00

Tryghedspuljen

KL og en række faglige organisationer besluttede ved overenskomstfornyelsen i foråret 2013 at videreføre Tryghedspuljen.

Pengene fra Tryghedspuljen skal bruges til at hjælpe medarbejdere, der bliver afskediget som følge af budgetbesparelser i kommunerne, til at komme videre med efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling.

Der kan søges midler til medarbejdere, der er blevet afskediget i forbindelse med kommunale besparelser og som er ansat på en overenskomst under Offentligt Ansattes Organisationer (OAO,) FOA-Fag og Arbejde, BUPL eller Forhandlingskartellet. Der ansøges i fællesskab mellem leder og medarbejder, og ansøgningen godkendes af tillidsrepræsentant. Til hver medarbejder kan søges op til 10.000 kroner.

Medarbejderen skal selv i fællesskab med vedkommendes leder og en tillidsrepræsentant beslutte, hvilken aktivitet man vil søge penge til.

Find mere information på hjemmesiden http://www.tryghedspuljen.dk/, hvor der udover ansøgning også findes bl.a. en vejledning og et inspirationskatalog.

For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til: info@tryghedspuljen.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce