Indhold

26.09.12 14:58

Seniordage og den sjette ferieuge er ikke tidssvarende

Seniordage og den sjette ferieuge er ikke tidssvarende
Når KL og de faglige organisationer til december skal forhandle overenskomster, ønsker KL en tilpasning af de generelle ansættelsesvilkår. Bl.a. skal der ses på seniordage og den sjette ferieuge.

De generelle ansættelsesvilkår udgør et væsentligt rekrutteringsparameter, og kommunerne ligger i dag i front, når det kommer til medarbejdernes rettigheder i forhold til fx ferie og barsel. Fx er der ret til seks ugers ferie om året, ret til løn under barsel i 42 uger og mulighed for to omsorgsdage per barn, indtil barnet fylder otte år.

Se også

Men i en tid, hvor kommunerne er vedvarende presset til at finde besparelser og effektivisere driften, vil KL se kritisk på, om de generelle ansættelsesvilkår er tidssvarende eller om de hindrer en fleksibel personaleadministration.

Når KL til december skal forhandle overenskomster for mere end 400.000 kommunale medarbejdere, vil en tilpasning af de generelle ansættelsesvilkår derfor være på dagsordenen. Det fremgår af et debatoplæg med bud på mål og retning for forhandlingerne, som KL har offentliggjort i dag.

Seniordage lægger pres på den kommunale service
Særligt retten til seniordage skal diskuteres. De kommunale medarbejdere har fra de fylder 60 år – for nogle medarbejdere endda allerede fra de fylder 58 år – ret til et antal seniordage.

Se også

”Siden disse seniordage blev indført, har vi fået en tilbagetrækningsreform, som ændrer på, hvor længe medarbejderne bliver på arbejdsmarkedet, og som er baseret på en tilpasning til længere levealder. En Momentum-analyse viste for nylig at omfanget af seniordage vil næsten tredobles over de næste ti år, så der i 2022 skal bruges over 1200 årsværk på seniordage. Derfor er der behov for, at vi får set på ordningen med seniordage og bl.a. får tilpasset den til de ændrede tilbagetrækningsmønstre på arbejdsmarkedet. Ellers kommer det på sigt til at lægge pres på den kommunale service,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Lederne skal bestemme ferien
Også den sjette ferieuge skal til debat, mener KL.

I dag kan de kommunale medarbejdere frit vælge, om de vil holde den sjette ferieuge eller have pengene udbetalt. Det skal der laves om på.

”Lederne skal kunne afgøre, at medarbejderne skal holde den sjette ferieuge, ligesom det er tilfældet med al anden ferie. Kommunerne skal fortsat tilbyde gode ansættelsesvilkår, men der skal ske en generel tilpasning af en række ansættelsesvilkår for at sikre, at reglerne er tidssvarende og i højere grad bidrager til kommunernes effektiviseringsbehov,” siger Michael Ziegler.

Annonce

Annonce

Annonce