Indhold

21.12.11 10:29

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2012

Satser for skattefri transportgodtgørelse pr. 1. januar 2012 og satser for time- og dagpenge mv. i forbindelse med tjenesterejser til kommunalt ansatte.

Satser for transportgodtgørelse
Med henvisning til aftale af 3. juni 2010 om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser indgået mellem KL og KTO
(KL nr. 05.71) skal det meddeles, at satserne for skattefri transport-godtgørelse er ændret pr. 1. januar 2012.

For kørsel efter skriftlig bemyndigelse i egen bil eller på egen motorcykel,
jf. § 5 i aftalen, er godtgørelsen forhøjet fra 3,67 kr. pr. km til 3,80 kr. pr. km for kørsel indtil 20.000 km i et kalenderår.

For kørsel ud over 20.000 km i et kalenderår samt for anden godkendt kørsel, jf. §§ 4 og 5 i aftalen, er godtgørelsen ændret fra 2,00 kr. pr. km. til 2,10 kr. pr. km.

Godtgørelsen for benyttelse af egen knallert, herunder de såkaldte EU-knallerter eller cykel, jf. aftalens § 8, er forhøjet fra 0,49 kr. pr. km til 0,50 kr. pr. km.

Satsen vil fremover blive reguleret efter forbrugerindekset. Der er ikke længere noget maksimum pr. år for cykelgodtgørelse.

Satser for benyttelse af eget transportmiddel har virkning for kørsel foretaget fra og med den 1. januar 2012 er udsendt til KL’s samlemapper og Kommuneinformations NetInfo-serie (NIS) under KL nr. 05.71A og 05.71B.

Satser for time- og dagpenge til kommunalt ansatte
KL udsender Finansministeriets, Moderniseringsstyrelsens satsregulering pr.
1. januar 2012 for tjenesterejser (KL nr. 05.73 og 05.73A). Disse satser fastsættes efter aftale mellem Personalestyrelsen og Central-organisationernes Fællesudvalg i den statslige tjenesterejseaftale.
Tjenesterejseaftalen udsendes også til KL’s samlemapper og Kommune-informations NetInfo-serie (NIS).

Disse satser er alene vejledende for kommunerne. Der er ikke fastsat aftaler for kommunalt ansatte på dette område, som forpligter kommunerne. Kommunerne kan således vælge at følge statens regler eller fastsætte egne regler under hensyn til den gældende ligningslov.

Hvis du vil vide mere
De ændrede satser fremgår af Finansministeriets, Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering pr.. 1. januar 2012 og kan ses i sin helhed på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under www.perst.dk.

Kontaktperson i KL
Giver denne information anledning til yderligere spørgsmål, kan disse rettes til konsulent Michael Danielsen, Generelle Overenskomstforhandlinger, telefon 3370 3348, eller gerne pr. e-mail mda@kl.dk.

Annonce

Annonce

Annonce