Indhold

16.02.13 16:00

Samfundsøkonomisk ansvarlighed præger ny overenskomst

Samfundsøkonomisk ansvarlighed præger ny overenskomst

KL's chefforhandler Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune, har i dag forhandlet forlig på plads med KTO for 507.000 kommunalt ansatte Foto: KL

Med et netop indgået forlig mellem KL og KTO er en ny overenskomst for de 507.000 medarbejdere i kommunerne faldet på plads. Forliget bærer præg af, at dansk økonomi stadig er i krise.

”Overenskomstfornyelsen bærer klart præg af, at landet stadig befinder sig i økonomisk krise. Derfor er det heller ikke overraskende, at vi ikke har fundet plads til store lønforbedringer eller lukrative ordninger. Når det er sagt, så er jeg glad for, at vi trods alt kan give vores medarbejdere lønstigninger i både 2013 og 2014 – om end det er beskedne lønstigninger.”

Sådan siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, i en kommentar til det toårige overenskomstforlig, som KL og KTO i dag er blevet enige om.

Forliget indebærer generelle lønstigninger på 0,70 pct. i 2013 og 1,21 pct. i 2014. Samtidig videreføres reguleringsordningen, som sikrer, at lønudviklingen i den kommunale sektor er i balance med lønudviklingen i den private sektor. Hertil kommer 0,25 pct., som kan bruges til løn- og pensionsforbedringer ved organisationsforhandlingerne.

Kommunerne står over for en stor omstillingsproces, hvor den offentlige sektor skal nytænkes og moderniseres. KL er derfor tilfreds med, at forliget rummer en række udviklingsmæssige aktiviteter, der har fokus på de kommunale kerneopgaver og på effektiv opgaveløsning.

”Dygtige og engagerede medarbejdere, innovative arbejdsmetoder og en effektiv opgaveløsning er afgørende for, at vi kan nytænke den kommunale sektor. Derfor er vi glade for, at vi med forliget har aftalt en række aktiviteter, der netop skal være med til at udvikle innovationskulturen i kommunerne, udvikle medarbejderens indflydelse på sit eget arbejde og fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven, ”siger Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg.

I overenskomstresultatet ligger også en række justeringer af de kommunale aftaler. Bl.a. gives der bredere rammer for de lokale samarbejdssystemer i kommunerne. Det er også aftalt, at den såkaldte tryghedspulje, hvor afskedigede medarbejdere kan søge om økonomisk hjælp til at komme videre i karrieren, fortsætter i den kommende overenskomstperiode.

KL’s forhandlere lægger ikke skjul på, at de gerne havde set et overenskomstforlig med flere visioner.

Se også

”Vi havde gerne set et overenskomstresultat med flere markante ændringer og med flere visioner. På den anden side er vi absolut tilfredse med et resultat, der er samfundsøkonomisk ansvarligt, og som trods alt rummer en række fornuftige initiativer, ”siger Michael Ziegler.

Forliget mellem KL og KTO vil i de kommende uger blive fulgt op af aftaler mellem KL og de enkelte personaleorganisationer for de enkelte medarbejdergrupper, fx social- og sundhedsmedarbejdere, pædagoger, kontormedarbejdere og lærere i folkeskolen. Disse aftaler skal efter forhandlingsplanen være afsluttet inden den 28. februar.

Læs her på siden forliget mellem KL og KTO i sin helhed.

Se også

For yderligere oplysninger om forliget, kontakt kontorchef Marianne Brinch Fischer, 2938-1750, mbf@kl.dk

For yderligere kommentarer fra Michael Ziegler eller Steen Christiansen, kontakt pressekonsulent Trine Søndergaard via KL’s pressevagt, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce