Indhold

06.07.12 13:20

Revideret ferieaftale 2012 (SHK)

KL og Sundhedskartellet (SHK) har revideret ferieaftalen. Den reviderede ferieaftale trådte i kraft den 1. april 2011. Reglerne om erstatningsferie er ikke indarbejdet i ferieaftalen.

Ændringer i ferieaftalen

Den reviderede ferieaftale indeholder de ufravigelige bestemmelser i ferieloven, der er vedtaget siden udsendelse af den sidste ferieaftale fra 2008, ændring af praksis og ændringer aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011. Ferieaftalen er desuden blevet opdateret og der er foretaget redaktionelle ændringer.

Ferielovens ufravigelige bestemmelser:

Den nye ferieaftale indeholder ferielovens ufravigelige bestemmelser. Der har tidligere været informeret om nedenstående ændringer via nyhedsbrevet Løn- og Personalenyt, i det følgende kaldt LP-Nyt.

Følgende ændringer er nu indarbejdet i ferieaftalen:

 • ferie og fritstilling, (LP-Nyt 2011:35 af 16. august 2011, LPN 2011:34)
 • overførsel af ferie, (LP-Nyt 2011:35 af 16. august 2011, LP-Nyt 2011:34)
 • forældelse, (LP-Nyt 2011:34)
 • forhøjelse af beløbsgrænser ved udbetaling af feriegodtgørelse, (LP-Nyt 2011:34)
 • kontrol af indbetaling til feriefonde, (LP-Nyt 2011:34)
 • frist for indbetaling til feriefonde, LP-Nyt 2011:34)
 • videregivelse af oplysninger fra FerieKonto, (LP-Nyt 2011:34)
 • udbetaling af feriepenge, når arbejdsmarkedet forlades, (LP-Nyt 2010:4 af 27. september 2010)

Den nye ferieaftale indeholder desuden en ændring af praksis vedrørende:

 • afholdelse af ferie - mulighed for afholdelse af ferie med løn før ferie med feriekort, (LP-Nyt 2011:36 af 5. september 2011)

Ændringer aftalt ved O.11:

Ved overenskomstforhandlingerne den 1. april 2011 blev det aftalt, at der ikke ydes særlig feriegodtgørelse af:

 • tillæg, der indgår i en fritvalgs-ordning og hvor den ansatte har valgt et løntillæg frem for en pensionsforhøjelse. Denne bestemmelse gælder først fra den 1. januar 2012, (LP-Nyt 2011:31 af 24. marts 2011 og 20. april 2012)
 • Tillæg, der ydes til ansatte, der er fyldt 70 år og hvor den ansatte har valgt at få udbetalt pensionsbidrag som løn frem for en pensionsindbetaling, (LP-Nyt 2011:31 af 24. marts 2011 og 20. april 2012)

Opdatering:

Protokollat I – III er indarbejdet i ferieaftalen. Protokollaterne omhandlede:

 • Attestation af feriekort for ansatte, Protokollat I, (LP-Nyt 2009:5 af 23. april 2009)
 • Attestation af feriekort for tilkaldevikarer, Protokollat II, (LP-Nyt 2010:2 af 25. maj 2010)
 • Udbetaling er feriegodtgørelse, når arbejdsmarkedet forlades, Protokollat III, (LP-Nyt 2010:4 af 27. september 2010).

Der er desuden foretaget opdateringer og redaktionelle ændringer af aftalen.

Erstatningsferie:

De nye regler om erstatningsferie er endnu ikke implementeret i ferieaftalen, men bliver implementeret hurtigst muligt. For information om de nye regler om erstatningsferie ved sygdom under ferie se LP-Nyt 2012:3 af 1. maj 2013.

 

Kontaktpersoner i KL

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til:

Konsulent Susan Jannsen Brandt,

tlf. 33 70 34 43, e-mail sjb@kl.dk

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce