Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Nyhedsbrevet LPNyt

Her kan du finde LPNyt (Løn- og personalenyt) fra 2010-2015. Leder du efter et ældre nummer af LPNyt, kontakt da venligst Lise Wolff, lnn@kl.dk

 • 21.12.15 09:44

  LPNyt nr. 2015:42 – Jobkonsulenter m.fl. i 30.11

  Kommunernes jobkonsulentfunktioner er dækket af flere overenskomster. Med virkning fra 1. januar 2016 sker der en ændring vedr. den del af gruppen, der er omfattet af Overenskomst for administration og IT mv.(30.11). Ændringen består i, at jobkonsulenter m.fl. og vejledere m.fl. indplaceret på grundløn 32 pr. 1. januar 2016 ydes 5 løntrin oven i grundlønnen i stedet for at skifte til grundløn 36 + 2.600 kr. efter 5 års relevant erhvervserfaring.

 • 21.12.15 08:48

  LPNyt nr. 2015:41 – Beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

  Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger tog ved fornyelsen i 2015 højde for beredskabsreformen på en række områder. Ændringerne træder i kraft i takt med, at de nye beredskaber etableres lokalt. Både for månedslønnede beredskabschefer og for en række honoraraflønnede stillinger, er en række lønbestemmelser ikke længere baseret på et kommunalt indbyggertal. Ved besættelse af stillingen som øverste chef i beredskabet kan både Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger samt Aftale om aflønning af chefer benyttes.

 • 17.12.15 14:31

  LPNyt nr. 2015:40 – Særligt om specialuddannede sygeplejersker pr. 1. april 2016

  Ved O.15 er det aftalt, at sygeplejersker med en relevant specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen sidestilles med sundhedsplejersker. Dette betyder at andre specialuddannede får samme lønforløb som sundhedsplejersker og tillige får samme tillæg på 6.600 kr. som sundhedsplejerskerne. Herudover indføres der et nyt tillæg til alle specialuddannede (inkl. sundhedsplejersker) med mindst fire års erfaring på baggrund af grunduddannelsen. Endelig er overenskomstens bestemmelse om skal-tillæg uden beløbsgrænse omkring specialuddannelse aftalt til bortfald. Dette er samtidig udtryk for en præcisering af hvilke uddannelser, der falder under overenskomstens definition af specialuddannelse.

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes