Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

LPNyt

Her kan du finde LPNyt (Løn- og personalenyt) fra 2010-2015. Leder du efter et ældre nummer af LPNyt, kontakt da venligst Lise Wolff, lnn@kl.dk

 • 16.04.15 16:12

  LPNyt nr. 2015:32 - Forlig om nye arbejdstidsregler på det kommunale døgnområde

  Nye, forenklede og langt mere ens arbejdstidsregler er resultatet efter O.15 på det kommunale ældre- og sundhedsområde og det døgnpædagogiske område.

 • 27.03.15 14:39

  LPNyt nr. 2015:31 - Forlig på håndværkerområde samt holddriftsaftalen

  Der er den 20. marts 2015 indgået forlig med håndværksorganisationerne om overenskomsterne for håndværkere og den 6. marts 2015 vedrørende Aftalen om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.

 • 26.03.15 11:35

  LPNyt nr. 2015:30 - Forlig for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

  Den 20. marts 2015 blev der indgået forlig med Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Formands Forening, Dansk Metal, Lederne, Maskinmestrenes Forening og Teknisk Landsforbund om fornyelse af overenskomsten for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

 • 26.03.15 09:50

  LPNyt nr. 2015:29 - Forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F

  Den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med Fagligt Fælles Forbund - 3F om specialarbejderoverenskomsten.

 • 26.03.15 08:41

  LPNyt nr. 2015:28 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F

  Den 11. marts 2015 indgik KL og FOA - Fag og Arbejde og Fagligt Fælles Forbund - 3F forlig indenfor teknisk service.

 • 25.03.15 10:05

  LPNyt nr. 2015:27 - Forlig for beredskab - chefer

  Der er den 20. marts 2015 indgået forlig med Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen, IDA og Teknisk Landsforbund om fornyelsen af overenskomsten for beredskabschefer, beredskabsinspektører og indsatsledere mfl. med en forhøjelse af pensionsbidraget og af vagtbetalingen til indsatsledere. Overenskomsten er endvidere blevet forenklet, og aflønningen af honoraransat beredskabspersonale vil fremover ikke tage afsæt i indbyggertal. Ændringen af vilkårene for det honoraransatte beredskabspersonale træder i kraft med etableringen af de nye beredskaber.

 • 24.03.15 13:03

  LPNyt nr. 2015:26 - Forlig for beredskabsområdet mv.

  Der er den 12. marts 2015 indgået forlig på beredskabsområdet med FOA - Fag og Arbejde og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund om fornyelsen af overenskomsterne for basispersonale i beredskabet. Fra den 1. april 2015 er der kun én overenskomst for hele landet – Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale.

 • 18.03.15 09:32

  LPNyt nr. 2015:25 - Forlig om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for FOA’s pædagogiske sektor

  Der er den 12. marts 2015, indgået forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA’s pædagogiske sektors forhandlingsområde. Forliget indeholder bl.a. aftaler om personalepolitiske projekter, nedsættelse af pensionskarens og forhøjelse af pensionsbidrag.

 • 17.03.15 08:30

  LPNyt nr. 2015:24 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

  Der er den 11. marts 2015 indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for kantineledere og rengøringsledere/-chefer.

 • 16.03.15 14:06

  LPNyt nr. 2015:23 - Forlig med Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

  Mandag den 9. marts 2015 blev der indgået forlig med Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk om fornyelse af Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved de kommunale beredskaber.

 • 16.03.15 11:34

  LPNyt nr. 2015:22 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

  Torsdag den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

 • 16.03.15 10:52

  LPNyt nr. 2015:21 - Forlig for HUS-REN

  Der er den 10. marts 2015 indgået forlig med FOA-Fag og Arbejde og 3F – Fagligt Fælles Forbund om fornyelse af overenskomst for rengøringsassistenter, overenskomst for husassistenter, overenskomst for ikke-faglærte og overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter og –elever.

 • 16.03.15 10:23

  LPNyt nr. 2015:20 - Forlig med FOA - Fag og Arbejde

  Torsdag den 12. marts 2015 blev der indgået forlig med FOA – Fag og Arbejde om overenskomst for social- og sundhedspersonale.

 • 10.03.15 10:19

  LPNyt nr. 2015:19 - Forlig med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger

  Lørdag den 21. februar 2015 blev der indgået forlig med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger m.fl.

 • 10.03.15 09:18

  LPNyt nr. 2015:18 - Forlig for tekniske designere m.fl. og bygningskontruktører

  Torsdag den 5. marts 2015 blev der indgået forlig om fornyelse af overenskomst for tekniske designere m.fl. med Teknisk Landsforbund og overenskomst for bygningskonstruktører med Teknisk Landsforbund og Konstruktørforeningen.

 • 09.03.15 11:22

  LPNyt nr. 2015:17 - Forlig med Forhandlingskartellet

  Fredag den 6. marts 2015 blev der indgået forlig med Forhandlingskartellet for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, havnechefer, maritime chefer, havnekaptajner, havnemestre, havnefogeder, havneassistenter, kort- og landmålingsteknikere, skov- og landskabsingeniører, jordbrugsteknologer, maskinmestre samt skibsførere, lodser og styrmænd.

 • 09.03.15 10:23

  LPNyt nr. 2015:16 - Forlig for ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg

  Søndag den 8. marts 2015 blev der indgået forlig md FOA – Fag og Arbejde og LederForum om overenskomst for ledere/mellemledere i den kommunale ældreomsorg.

 • 09.03.15 10:01

  LPNyt nr. 2015:15 - Forlig med cheforganisationerne

  Fredag den 6. marts 2015 blev der indgået forlig med cheforganisationerne om fornyelse af aftaler for kommunale chefer.

 • 06.03.15 08:58

  LPNyt nr. 2015:14 - Forlig for socialrådgivere og socialformidlere

  Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med Dansk Socialrådgiverforening og HK/KOMMUNAL om overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere.

 • 05.03.15 13:46

  LPNyt nr. 2015:13 - Forlig med Serviceforbundet

  Torsdag den 5. marts 2015 blev der indgået forlig med Serviceforbundet for så vidt angår overenskomsten for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejdere m.fl. samt for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende m.fl. i Københavns og Frederiksberg kommuner.

 • 03.03.15 13:10

  LPNyt nr. 2015:12 - Forlig med Sundhedskartellet

  Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med Sundhedskartellet om overenskomsterne for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

 • 03.03.15 12:13

  LPNyt nr. 2015:11 - Forlig med Socialpædagogernes Landsforbund

  Der er den 28. februar 2015 indgået forlig med SL om Overenskomst for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Forliget indeholder bl.a. tiltræden til forlig om døgnarbejdstid af 25. februar 2015, en forhøjelse af det faste ulempetillæg, en række personale politiske projekter med fokus på den socialpædagogiske faglighed og nye midler til den kommunale kompetencefond.

 • 03.03.15 10:55

  LPNyt nr. 2015:10 - Forlig med HK/KOMMUNAL

  Søndag den 1. marts 2015 blev der indgået forlig med HK/KOMMUNAL på det administrative område med bl.a. kontor- og IT-personale, laboratorie- og miljøpersonale, tandklinikassistenter og grafisk beskæftiget personale.

 • 27.02.15 09:56

  LPNyt nr. 2015:09 - Forlig om fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område

  Der er den 26. februar 2015 indgået forlig om følgende fællesoverenskomster og aftaler inden for pædagogisk område; Fællesaftale om lokal løndannelse på pædagogisk område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område, Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

 • 26.02.15 10:13

  LPNyt nr. 2015:08 - Forlig med FMM

  Der er den 25. februar 2015 indgået forlig med Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM). Forliget indebærer, at partnerne er blevet enige om nye arbejdstidsregler for musikskolelærere, svarende til reglerne for lærere og skolepædagoger. De nye arbejdstidsregler træder i kraft den 1. august 2016.

 • 23.02.15 13:41

  LPNyt 2015:07 - Ændring af ferieloven - sygeferiegodtgørelse for timelønnede mv.

  Folketinget vedtog den 4. december 2014 ændring af ferieloven. Lovændringen vedrører optjening af sygeferiegodtgørelse for timelønnede, således at timelønnede ved sygdom optjener sygeferiegodtgørelse på 12,5% fra anden sygedag i hver sygeperiode. Ændringen træder i kraft fra den 1. januar 2015. KL og Forhandlingsfællesskabet vil hurtigst muligt implementeret de nye regler i ferieaftalen. Kommunerne skal administrerer efter ferielovens § 25 indtil de nye regler er implementeret i ferieaftalen.

 • 23.02.15 10:35

  LPNyt nr. 2015:06 - Forlig med BUPL

  Der er den 21. februar 2015 indgået forlig med BUPL om pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

 • 20.02.15 12:43

  LPNyt 2015:05 - Forlig for handicapledsagere

  Torsdag den 19. februar 2015 blev der indgået forlig med 3F – Faglig Fælles Forbund og FOA – Fag og Arbejde – om overenskomst for handicapledsagere.

 • 17.02.15 11:11

  LPNyt nr. 2015:04 - Forlig på akademikerområdet

  Tirsdag den 17. februar 2015 blev der indgået forlig med akademikerne, tandlæger og tandlægekonsulenter samt tjenestemandsansatte bibliotekarer.

 • 16.02.15 09:00

  LPNyt nr. 2015:02 - Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2015

  Der er mandag den 16. februar opnået forlig med Forhandlingsfællesskabet om økonomien og de generelle temaer ved overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 2015 - 31. marts 2018. Læs om forligets hovedelementer i dette Løn- og Personalenyt.

Annonce

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes