Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

top billede

Løn og strategi

Kommunerne indgår stadig aftaler om lokal løn

De ansatte i kommunerne har stadig lige så mange lokale lønkroner på lønsedlen som for et år siden. Det følger af en opgørelse over omfanget af lokal løn, som det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har gennemført for KL.

Opgørelsen viser, at lokal løns andel af nettolønnen er steget fra 8,7 % på landsplan (nov 2010) til 8,9 % (nov 2011). Tidligere har KL meldt ud, at lokal løns andel af nettolønnen var 8,5 % (nov 2010). I dette gennemsnit indgik både forsyningsvirksomheder og timelønnede. I den nye opgørelse har KL valgt at udelade disse grupper, da det giver et mere retvisende billede af niveauet for den lokale løndannelse.

Med et gennemsnit på 8,9 % af lokal løns andel af nettolønnen er der meget som tyder på, at kommunerne fastholder niveauet for den lokale løndannelse. Kommunerne har dermed vist, at de fortsat kan og vil prioritere at indgå aftaler lokalt om løn og ikke har brug for centrale regler om puljer og garantier.

Andelen af lokal løn dækker over en vis spredning mellem kommunerne og mellem personalegrupper.

I 44 kommuner er lokalløns andel steget, mens den er uændret i 31 kommuner og faldet i 23 kommuner. Stigningen på ca. 0,2 % i lokalløns andel af nettolønnen dækker endvidere over forskellig udvikling for de enkelte personalegrupper. Således er lokal løns andel af nettolønnen steget for dagplejere, folkeskolelærere samt kontor- og it-personale, mens den er faldet for akademikere og pædagoger.

Man kan imidlertid ikke deraf konkludere, at medarbejderne inden for disse grupper har oplevet enten lønnedgang eller lønfremgang i lokallønnen, da ændringer i andelen af lokal løn fx kan dække over en ændret personalesammensætning.

Variationen i andelen af lokal løn mellem de forskellige personalegrupper afspejler endvidere, at de enkelte personalegrupper har forskellige lønsystemer. Ved overgangen til lønsystemet med lokal løndannelse (ny løn) var der stor forskel på, hvor meget de enkelte grupper reducerede deres hidtidige anciennitetsbaserede lønforløb og dermed på, hvor stor hver gruppes ”startkapital” til lokallønnen var.

FLD’s opgørelse over lokal løns andel af nettoløn er et statusbillede for, hvordan det så ud i henholdsvis november 2010 og november 2011. Niveauet for lokal løns andel af nettolønnen vil kunne ændre sig, hvis kommunerne ikke fastholder fokus på den lokale løndannelse.

KL opfordrer derfor kommunerne til fortsat at arbejde aktivt med den lokale løndannelse og holde øje med udviklingen i lokal løns andel af nettolønnen i kommunen. KL vil også fortsat følge udviklingen i den lokale løndannelse.

Nedenfor ses en tabel over lokal løns andel af nettolønnen i alt og fordelt på de største personalegrupper samt oversigt over, i hvor mange kommuner andelen er lokal løn er henholdsvis steget, faldet eller er uændret.

 

Lokale tillæg i procent af nettolønnen, landsgennemsnit

I alt, alle kommunalt ansatte, alle kommuner 356.023 8,9% 367.761 8,7%
Social- og sundhedspersonale 59.305 5,4% 61.124 5,3%
Lærere m.fl. i folkeskolen og special undervisning 55.388 7,8% 57.919 7,2%
Pædagisk personale, daginstitutioner/klub/skolefritidsordninger 42.450 8,9% 43.771 9,1%
Kontor- og It-personale, KL 32.066 9,1% 32.983 8,8%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 19.530 6,9% 19.344 7,2%
Hjemmevejledere og pædagogisk personale, døgnsinistitutioner 18.829 7,5% 18.656 7,7%
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 18.796 4,8% 19.988 4,7%
Dagplejere 15.592 6,4% 16.793 4,9%
Akademikere, KL 14.675 14,1% 14.419 14,6%
Socialrådgivere/socialformidlere 9.523 8,7% 9.232 8,7%
Øvrige kommunalt ansatte 69.867 14,0% 73.533 13,5%

 

Kilde: FLD

Population: Overenskomstansatte og tjenestemænd, ekskl. timelønnede og forsyningsvirksomheder.

Nettolønnen er grundløn + tillæg. Lokale tillæg er ekskl. afledte effekter på særlig feriegodtgørelse, pensionsberegning og lønafhængige ydelser.

Udviklingen i lokale tillæg andel af nettolønnen

Kilde: FLD

Plus/minus 0.10 procentpoint regnes som uændret.

Population: Overenskomstansatte og tjenestemænd, ekskl. timelønnede og forsyningsvirksomheder.

Nettolønnen er grundløn + tillæg. Lokale tillæg er ekskl. afledte effekter på særlig feriegodtgørelse, pensionsberegning og lønafhængige ydelser.

Annonce
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes