Indhold

02.03.12 13:30

KL opfordrer til at overveje seniorjob-ordningen

I et brev af 1. marts 2012 opfordrer KL beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til at overveje, om seniorjob-ordningen, hvor kommunerne skal ansætte seniorjobbere på ordinære vilkår, er den rigtige løsning på seniorers beskæftigelsesproblemer.

1. januar 2008 trådte lov om seniorjob i kraft. Loven indebærer, at kommunerne har pligt til at ansætte langtidsledige over 55 år i ordinære stillinger på ordinære overenskomstvilkår.

Konjunkturerne har ændret sig væsentligt siden loven blev vedtaget, og dagpengeperioden er blevet kortet ned. På den baggrund kan man forvente, at antallet af seniorjobbere vil stige markant i de kommende år.

Den 14. maj modtog KL svar fra beskæftigelsesministeren. Hun skriver, at det fra ministeriets side vurderes, at omfanget ikke vil stige til et niveau, der er højere, end det forventedes ved ordningens indførsel. Derfor mener hun ikke, der er behov for at ændre ved ordningen på nuværende tidspunkt.

Alligevel skriver beskæftigelsesministeren, at hun vil følge udviklingen nøje og være opmærksom på KL's synspunkter. 

Se også

Læs hele KL's opfordring og beskæftigelsesministerens svar til KL i de vedhæftede bilag.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce