Indhold

10.02.11 10:20

Høringssvar vedrørende ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

KL har den 15. november 2010 afgivet høringssvar vedrørende ændring af ferieloven herunder ændring af reglerne for afholdelse af ferie under fritstilling

Lovforslaget indeholder bl.a. lovgivningsmæssige tiltag for at lette administrationen af feriereglerne for arbejdsgiverne. Dette er KL positivt indstillet overfor.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om, at reglerne om fritstilling i ferieloven ændres, således at den ansattes ferie ikke kan anses som afholdt i en fritstillingsperiode, hvis den ansatte får nyt arbejde inden for fritstillingsperioden og ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Lovforslaget betyder, at arbejdsgiverne i disse situationer skal betale feriepenge til den ansatte, selv om den ansatte er fritstillet.

KL kan ikke tilslutte sig, at ferieloven ændres på dette punkt, idet lovforslaget medfører, at arbejdsgiverne bliver pålagt en øget økonomisk byrde. Det kan ikke afvises, at lovændringen vil medføre, at kommunerne afviser at indgå fratrædelsesaftaler, hvor fritstilling indgår.

KL mener desuden, at den økonomiske byrde, der bliver pålagt arbejdsgiverne, er betydeligt større end de 3 mio. kr., der fremgår af lovforslaget.

Få mere information om høringssvaret. Se bilaget til højre på siden.

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce