Indhold

03.07.07 13:10

Ændret den 31.05.09

God adfærd i det offentlige

KL, Personalestyrelsen og Danske Regioner har udarbejdet en vejledning om ”God adfærd i det offentlige”. www.kl.dk/godadfaerd Vejledningen retter sig mod alle offentligt ansatte – både medarbejdere og chefer og indeholder en beskrivelse af de regler og vilkår,som gælder i den offentlige sektor i forhold til medarbejderes og arbejdsgiveres adfærd. Det skriver KL i en administrativ information til kommunaldirektøren.

Vejledningen om god adfærd i det offentlige indeholder fx emner om yt­ringsfrihed, tavshedspligt, bibeskæftigelse, og modtagelse af gaver, ligesom der også er en beskrivelse af, hvordan man kan håndtere eventuelle kon­flikter, der måtte opstå i forbindelse med overholdelsen af adfærdsreglerne.

Se også

Det ligger i sagens natur, at vejledningen ikke har den samme retlige værdi som en positiv lovgivning. Vejledningen kan imidlertid have sin berettigelse både som en samlet beskrivelse af gældende ret på området, og som et op­slagsværk.

Derudover kan vejledningen være en inspirationskilde for kommunale med­arbejdere og arbejdsgivere i forbindelse med lokale debatter i fx

MED-udvalg eller samarbejdsudvalg om god adfærd på den enkelte ar­bejdspladser. Vejledningen indeholder fx en forholdsvis fyldig beskrivelse af emner som modtagelse af gaver og ytringsfrihed.

Se også

Vejledningen og den administrative information til kommunaldirektøren kan findes nederst.

Kontaktperson i KL

Souschef Steen Ballegaard, tlf.nr. 33 70 34 16 / sbb@kl.dk.

 

Yderligere materiale

Annonce

Annonce

Annonce