Indhold

14.03.13 13:00

Faktaark: De kommunalt ansattes løn

Kommunalt ansatte har sammen med ansatte i regionerne og staten haft en positiv reallønsudvikling siden 2007. Lønudviklingen i kommunerne har fra 2008 ligget over den private sektor.

Udgifterne til løn udgør næsten 70 % af de kommunale driftsudgifter, svarende til godt 160 mia. kr. En stor del af det resterende budget går til anlægsudgifter.


Kilde: Kommunernes regnskaber for 2012

Hvem har fået mest?

Lønudviklingen inden for alle sektorer ligger et stykke over prisudviklingen i samfundet. Dermed er der fra 2007-niveau sket en positiv reallønsudvikling. De kommunalt ansatte, og især de ansatte i regionerne og i staten, har fra 2008 haft en væsentlig højere lønudvikling end de ansatte i den private sektor.


Kilde: Danmarks Statistik
Anm: Lønudviklingsindeks med 2007K1=100

Mændene tjener mere

Mændene tjener gennemsnitligt godt 2.500 kr. mere end kvinderne pr. måned. Det bemærkes, at de ikke udfører samme jobfunktioner.

 


Kilde: KRL
Anm: Gennemsnitlig bruttoløn pr. måned pr. december 2013. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, pensionsbidrag, beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse. 

Akademikerne tjener mest

Gennemsnitslønnen for de kommunale stillingsgrupper er vidt forskellig. Akademikere er den stillingsgruppe, der tjener mest, mens pædagogmedhjælpere tjener mindst. 


Kilde: KRL
Anm: Gennemsnitlig bruttoløn pr. måned pr. december 2013. Bruttoløn er grundløn, tillæg, genetillæg, pension, beregnet pension for tjenestemænd samt særlig feriegodtgørelse.

Annonce

Annonce

Annonce