Indhold

Rammeaftaler om nødberedskab

KL har indgået rammeaftaler om nødberedskab i henhold til hovedaftalernes § 8.

Rammeaftalerne beskriver vilkårene for ansatte omfattet af et lokalt nødberedskab. Endvidere fremgår det, hvad lokale aftaler om nødberedskab skal indeholde, hvem der er parter i lokalaftalen og fremgangsmåden.

Skulle rammeaftalerne om nødberedskab give anledning til yderlige spørgsmål, kan I kontakte en af følgende personer:

Jakob Reinholt, tlf. 3370 3468, mail JAR@kl.dk

Jakob Lemke, tlf. 3370 3157, mail JAML@kl.dk

Henriette Mie Hansen, tlf. 3370 3409, mail HEMH@kl.dk

Ida Chidekel, tlf. 3370 3428, mail IDCH@kl.dk

Henriette Kruppa Nielsen, tlf. 3370 3729, mail HKN@kl.dk

Skabelon - Lokalaftale om nødberedskab

Annonce
Annonce

Annonce