Indhold

KL's arbejdsgiverpolitik

KL er kommunernes arbejdsgiverorganisation. Til brug for arbejdet med at varetage kommunernes interesser som arbejdsgivere, har KL's bestyrelse vedtaget en langsigtet arbejdsgiverpolitik, der fastlægger de centrale grundværdier og konkrete målsætninger for KL's arbejdsgiverpolitiske arbejde.

Klik ind på de enkelte emner nedenfor eller læs hele politikken ved at klikke på bilaget i højre side. 

Annonce
Annonce

Annonce