Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

02.07.12 13:00

Materiale til rammearkitekturreviews

Materiale til rammearkitekturreviews ultimo august 2012

Oversigt over dokumenter til review samt deres indhold. Hent enkelte dokumenter ved at klikke på titlen i oversigten. Nederst på siden finder du også links til relevant information.

 

Se også

 

Papir til review

Indhold

Generelt om dokumenterne

Beskriver den fælleskommunale rammearkitektur på det konceptuelle og realiserede niveau.

Består af en række tværgående arkitekturdokumenter samt dokumenter om funktionelt scope for realiserede støttesystemer.

1-Fælleskommunal rammearkitektur*

Introducerer rammearkitekturen. Den konceptuelle er en genvej til kravspecificering. Den realiserede er genvej til implementering.

2-Fælles Forretningsservices i rammearkitekturen (inkluderet i 1-Fælleskommunale rammearkitektur)

Fælles forretningsservices i den konceptuelle rammearkitektur

3-Støttesystemer i rammearkitekturen

Fælles støttesystemer i den realiserede rammearkitektur

4-Integrationsmønstre*

En palette af mulige integrationsmønstre mellem systemer

5-Klient-Centralt-Decentralt støttesystem*

Mønstre for integration mellem fagsystemer, centrale støttesystemer og kommunens støttesystemer via klienter mv.

6-Hop mellem skærmbilleder

Arkitektur for hop, som er et eksempel på dialogintegration jf. rammearkitektur-dokumentet.

7-Brugergrænseflader***

Arkitektur for brugergrænseflader

8-Sikkerhed***

Model for Sikkerhed

9-Logning***

Model for Logning

10-Test***

Model for Test

11-Drift***

Model for Drift

12-Støttesystemer i sagsprocessen

Præciserer brugen af realiserede støttesystemer i en den generiske sagsproces (se rammearkitekturdokumentet)

13-Beskedfordeler*

Scope for det fælleskommunale støttesystem Beskedfordeler, der udveksler hændelser mellem it-systemer.

14-Klassifikation

Scope d.o. Klassifikation mhp samme brug af klassifikationer, fx kontoplaner, journalplaner mv. i alle it-systemer.

15-Organisation

Scope d.o. Organisation, der understøttter organisering på tværs af it-systemer og fagområder.

16-Sagsfordeling

Scope d.o. Sagsfordeling, der understøttter sagsfordeling på tværs af it-systemer og fagområder.

17-Sagsindeks

Scope d.o. Sagsindeks, der muliggør overblik over sager på tværs af it-systemer

18-Dokumentindeks

Scope d.o. Dokumentindeks, der muliggør overblik over dokumenter på tværs af it-systemer

19-Partskontakt

Scope d.o. Partskontakt, der giver overblik over borgeres og virksomheders forhold til kommunen

20-Advis***

Scope for eventuelt støttesystem for Advis , der understøtter advis til den enkelte sagsbehandler.

21-Forretningskrav***

Scope for evt. støttesystem Forretningskrav, som distribuerer beskrivelser af krav (lovmedholdelige mv.) til alle it-systemer

22-Økonomi***

Scope for forventet standardiseret snitflade på økonomisystemer

23-Betaling***

Scope for eventuel fællesoffentlig realiseret arkitektur for Betaling

24-LIS***

Scope for eventuelt støttesystem der understøtter fagsystemers aflevering til LIS, til statslige statistikker mv.

*) Papirer til Leverandørworkshop om Beskedfordeler og Integration (indgår også i de øvrige reviews)

***) Papirer indgår i et senere review

Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes