Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

Om projektet

Med det formål at sætte det nære sundhedsvæsen på den nationale dagsorden har KL i 2011 søsat projektet ”Strategi for det nære sundhedsvæsen”, der skal levere et offensivt bud på den fremtidige udvikling af det nære sundhedsvæsen med kommunerne som omdrejningspunkt.

Med strategiprojektet vil vi bl.a. finde svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan kommunerne arbejde for at fremme folkesundheden?
 • Hvordan sikrer vi, at flere ældre kan behandles i deres eget hjem, så de slipper for en tur på hospitalet?
 • Hvordan sørger vi for, at psykisk syge kan få egen bolig og et socialt netværk, der kan bane vejen til et meningsfuldt liv?
 • Hvordan sikrer vi, at barslende kvinder får den fornødne støtte og hjælp så snart de bliver sendt hjem fra fødeafdelingen? 
 • Og kan vi hjælpe kronikere – f.eks. med rygerlunger, diabetes eller nyresygdomme til højere livskvalitet med telemedicin, genoptræning og rehabilitering – gerne i nye sundhedshuse i kommunerne?

Projektet skal levere et samlet kommunalpoitisk udspil på sundhedsområdet. Udspillet skal være konkret og skal på et kvalificeret grundlag begrunde, hvorfor det er hensigtsmæssigt - både fra et borger- og samfundsøkonomisk perspektiv - at kommunerne spiller en central rolle i det nære sundhedsvæsen. Derfor involveres sundhedsfaglige eksperter og centrale opinionsdannere i processen for at komme et spadestik dybere i forhold til opgaver, målgrupper, kompetencer, teknologi og organisering samt finansieringen af det nære sundhedsvæsen.

Nogle af de centrale emner, der vil blive behandlet i det kommende udspil om det nære sundhedsvæsen er:

 • Den ældre medicinske patient (pleje-efterbehandling, genoptræning, koordinering, træning mv.)
 • Kronikere (forløbsprogrammer, teknologi, psykosociale opgaver, opsporing mv.)
 • Svangre- og børneområdet
 • Borgere med psykiske lidelser
 • Telemedicin
 • Samarbejde med almen praksis 
 • Organisering og kompetencer
 • Finansiering, styring og økonomiske incitamenterLuk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes