Ny bruger?

Sekundær navigation

Indhold

top billede

Det nære sundhedsvæsen

Med søsættelsen af et nyt strategiprojekt om det nære sundhedsvæsen vil KL arbejde for at sætte det nære sundhedsvæsen på den nationale dagsorden. På denne side kan du bl.a. læse om baggrunden for projektet, følge med i projektets aktiviteter, finde nøgletal, kommunale eksempler, analyser og tidligere KL-udspil på området samt følge presseaktiviteten i forbindelse med projektet.

Nyheder

 • Tidlig opsporing i hjemmeplejen og på plejecentrene

  Københavns Kommune vil forebygge antallet af indlæggelser. Derfor har kommunen ud-viklet og afprøvet et støtteredskab til plejepersonalet, der kan forebygge indlæggelser. I 2014 videreudvikles og afprøves et redskab (en app), der understøtter tidlig opsporing i både hjemmeplejen og på plejecentrene.

 • Kontante resultater af samarbejde

  Tværfaglig koordineret indsats (TIK) har afkortet sygedagpengeperioden, fået flere tilbage på arbejdsmarkedet og bidraget til samfundsøkonomien. Det startede som et projekt, men er i dag et permanent tilbud i Aarhus Kommune.

 • Tværsektorielt samarbejde om sårbehandling via telemedicin

  Københavns Kommune samarbejder med Bispebjerg Hospital om at kvalitetsudvikle sårbehandling på tværs af sygehus og kommune ved brug af telemedicin.

 • Helhedsindsats for sygedagpengemodtagere med depression

  En helhedsorienteret indsats for sygedagpengemodtagere med depression, der sætter både psykiske og fysiske aspekter hos borgeren i centrum, styrker borgerens velbefindende samt muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 • Positive effekter af patientrettet rehabilitering

  Aalborg Kommune har skabt rehabiliteringstilbud specielt rettet mod borgere med de kroniske sygdomme: KOL, diabetes, hjerte/kar sygdomme og kræft. Dette er gjort for at give borgeren et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb, der kan hjælpe borgeren til at lære at leve med sin sygdom og til at ændre vaner og levevis, så den højst mulige livskvalitet kan opnås.

 • Rehabiliteringscenter giver reduktion i behov for hjælp

  Med etableringen af Rehabiliteringscenter Aalborg har Aalborg Kommune skabt det mest intensive genoptræningstilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen. Målet med centeret er at løfte borgere med et svækket funktionsniveau og at gøre dem i stand til i højere grad at mestre eget liv.

Yderligere materiale
Luk vindue

Tip en ven

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes