Indhold

12.09.17 09:39

Tilmelding til de Guidede Ture på Digitaliseringsmessen'17 – tilmeld dig nu, og vær sikker på at få plads!

Tilmelding til de Guidede Ture på Digitaliseringsmessen'17 – tilmeld dig nu, og vær sikker på at få plads!
Tilmeldingen til de 11 Guidede Ture på Digitaliseringsmessen'17 er åben, og pladserne tildeles efter et først-til-mølle-princip.

Læs her om indholdet i de 11 forskellige ture og tilmeld dig den tur, som taler til din interesse eller arbejdsområde.

Konceptet for de Guidede Ture
For tredje år i træk arrangerer KL Guidede Ture på Digitaliseringsmessen i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@. Hver tur tager mellem 30 – 40 min., hvor du besøger 4 – 6 leverandører, der hver har forberedt en 5. minutters præsentation af produkter og services inden for turens overordnede tema.

Turguider fra KL, KIT@ og Borgerservice Danmark følger hver gruppe rundt, og sørger for at leverandørerne overholder tiden, og at alle stande på turen bliver besøgt.

Temaerne for de Guidede Ture 2017

I år er der 11 forskellige Guidede Ture med forskellige temaer om digitalisering i det offentlige. Her følger en beskrivelse af, hvad du kan forvente af de enkelte ture:

1.  Brugervenlighed og sammenhængende services på tværs
På den Guidede Tur får du indblik i, hvad leverandørerne kan tilbyde ift. den fælleskommunale handlingsplan om at skabe bedre brugeroplevelser og sammenhæng i digitale løsninger. Hør bl.a. om, hvordan man skaber brugervenlige og tilgængelige digitale løsninger f.eks. ved at bruge UX (user experience) og service design m.m.

2.  Machine learning og analytics i myndigheder
På den Guidede Tur får du indblik i, hvordan offentlige myndigheder kan automatisere arbejdet med at frembringe værdiskabende ledelsesinformation ud fra analyse af store datamængder (big data). Hør hvordan man gør dette i praksis ved bl.a. at anvende machine learning, data mining og GIS.

3.  ESDH
På den Guidede Tur kan du høre om, at dele og udstille viden på tværs af kommunens forvaltninger. Hør bl.a. om fagsystemer, der understøtter workflows og tilgængelighed, som kan integreres til KOMBIT's SAPA-løsning, og som kan skabe procesoptimering og gevinstrealisering,

4.  Informations- og it-sikkerhed
På den Guidede tur får du indblik i forskellige aspekter af informationssikkerhed. Hør bl.a. om, hvordan man skaber awareness om informationssikkerhed i sin organisation, hvordan man sikrer compliance med den nye persondataforordning, hvordan man arbejder med en risikobaseret tilgang ved at følge centrale principper i ISO27001, og hvordan man kan dokumentere sikkerhedsniveauet i kommunen og opnå sikker digital kommunikation.

5.  Smart City og IOT
På den Guidede Tur får du indblik i, hvordan man skaber intelligent by- og trafikplanlægning ved at bruge sensorteknologi, big data, machine learning o.l. Hør bl.a. om, hvordan man optimerer affaldshåndtering, hvordan smart city-løsninger kan give information om brugen af det offentlige rum, som skaber grundlag for en bedre prioritering af de kommunale ressourcer, og hvordan man kan øge indlæringen og sænke sygefraværet ved at forbedre indeklimaet på skoler.

6.  Bedre og mere sammenhængende digital velfærd på social og sundhedsområdet
På den Guidede Tur får du indsigt i, hvordan den digitale velfærd på social- og sundhedsområdet forbedres og gøres mere sammenhængende. Hør bl.a. om, hvordan man styrker borgernes selvhjulpenhed, hvordan VR-teknologi kan øge livskvaliteten for borgere med alzheimers, hvordan man skaber sammenhæng i et telemedicinsk forløb, og hvordan man skaber digital understøttelse af tværsektoriel kommunikation

7.  Digital understøttelse af læring og undervisning
På den Guidede Tur får du indsigt i digitalisering på skoleområdet. Hør bl.a. om, hvordan man styrker it-infrastrukturen, hvordan e-learning kan understøtte undervisningen, hvordan man styrer skolens digitale enheder, og hvordan it kan bruges til kompetenceudvikling hos skolens medarbejdere.

8.  Effektiv anvendelse af kommunernes rammearkitektur
På den Guidede Tur får du indsigt i lokal realisering og implementering af kommunernes rammearkitektur. Hør bl.a. om integration til KOMBIT's støttesystemer, hvordan man skaber adgangsstyring i den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan man kan sende dokumenter til print via Serviceplatformen, og hvordan man kan udveksledata mellem systemer med MOX-agenter.

9. Robotics og automatisering af arbejdsgange og processer
På den Guidede Tur får du indsigt i automatisering af manuelle opgaver ved hjælp af RPA-løsninger (Robotic Process Automation). Hør bl.a. om teknologisk procesunderstøttelse, smartere workflows, der frigør tid til kerneopgaven, identificering af områder egnet til RPA-løsninger og tilpasning af RPA-løsninger til den enkelte organisation og kommune.

10. Borgerbetjening 3.0
På den Guidede Tur får du indsigt i, hvordan man digitaliserer borgerbetjening med udgangspunkt i selvbetjening og brugerinddragelse. Hør bl.a. om, hvordan man arbejder med adgang til egne data, hvordan man automatiserer af dokument- og dataindsamling, og hvordan man skaber nemme borgerindgange på hjemmesider. 

11. Cloud Computing i myndigheder
På den Guidede Tur får du indsigt i at anvende cloudløsninger i offentlige myndigheder. Hør bl.a. om, hvordan man integrerer cloudløsninger med den fælleskommunale rammearkitektur, hvordan cloudløsninger kan bruges til datavalidering, hvordan man kan lette adgangen til digital post, og hvordan man anvender cloudløsninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.


Tilmeld guidede ture

Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser på de Guidede Ture, og at pladserne fordeles efter et først-til-mølle-princip.

Er du ikke tilmeldt messen, kan du tilmelde dig her

 

Se også

Annonce

Annonce

Annonce